Raoul Pal: Spodziewam się 20 000 USD za 1 ETH najpóźniej do marca

Były dyrektor Goldman Sachs, Raoul Pal, wyraził swoją opinię o perspektywach cenowych ethereum i jego dwóch (obecnie szybszych i tańszych w użytkowaniu) konkurentów.

Przed założeniem firmy zajmującej się sektorem badań makroekonomicznych i strategii inwestycyjnej Global Macro Investor (GMI), Pal współzarządzał GLG Global Macro Fund w Londynie, pracował w Goldman Sachs, gdzie współzarządzał europejską działalnością sprzedażową funduszy hedgingowych w zakresie akcji i instrumentów pochodnych. Obecnie przewodzi Real Vision – platformie, którą współtworzy już od 2014 roku.

Projekcje odnośnie przyszłości sieci Ethereum oraz jej natywnej kryptowaluty ETH Pal przedstawił 30 listopada podczas wywiadu dla „investAnswers”.

W odniesieniu do perspektyw ceny ETH Pal powiedział:

„Opieram się na prawdopodobieństwie. Żadnych pewników. Nadal uważam, że ETH zakończy bieżący rok bliżej 15 000 niż 10 000 dolarów ze względu na naturę tego, co się teraz dzieje […] i liczby ludzi, którzy wchodzą w tę przestrzeń.

Właściwie nadal dostrzegam niewielkie prawdopodobieństwo tego, że do lata ETH osiągnie 40 000 USD. Opieram to na bazie cykli stakingowych i tego, jak wygląda wykres. Korzystam z wykresu logarytmicznego. Spodziewam się 20 000 USD za 1 ETH najpóźniej do marca.”

Zapytany, czy obawia się, że Ethereum może polec w obliczu obecności rynkowej tak wielu silnych konkurentów, Pal odpowiedział:

„Nie obchodzi mnie to. Oczywiście, dominacja ETH, tak jak dominacja bitcoina z czasem spadnie, ponieważ do branży wkracza nowa technologia, która rozwiązuje różne problemy […]… i to jest absolutnie w porządku. Tak więc dominacja bitcoina z czasem będzie się zmniejszać. Dominacja ETH też będzie z czasem maleć. Z czasem zmniejszy się również dominacja SOL, ponieważ branża cały czas zmienia swoją strukturę. Więc nie mam z tym problemu. Nie jestem zwolennikiem wyłącznie ETH. Uważam po prostu, że to najlepszy koń do obstawienia, najlepszy zwrot z uwzględnieniem ryzyka. Jestem maksymalistą krypto.”

Dlaczego Pal tak mocno inwestuje w ETH, skoro wierzy, że dominacja Ethereum nad innymi blockchainami warstwy pierwszej z czasem spadnie?

„Myślę, że Solana przewyższy w tym cyklu ETH i sądzę, że to samo zrobi Terra. Dlaczego więc nie lokuję w nich wszystkich moich pieniędzy? Bo mam mniejszą pewność, bo efekty sieciowe są mniej wyraźne. […] nie sądzę, aby ETH przestało rosnąć. W ciągu najbliższych 10 lat cała branża wzrośnie 100X – dlatego możesz stawiać na wiele różnych koni i cały czas zarabiać.”

Na pytanie, które cyfrowe aktywo Pal zdecydowałby się kupić, gdyby miał nie ruszać go z portfela przez najbliższe 7 lat, szef Real Vision odpowiedział (po chwili namysłu), że byłoby to ethereum.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

ETHEthereumraoul pal
Komentarze (0)
Dodaj komentarz