LUNA: Rekord ceny w środku rynkowych spadków

Kiedy LUNA osiągnęła nowy rekord wszech czasów po 2700% wzroście od czasu majowego załamana ceny, łączna wartość zablokowana na blockchainie Terra wzrosła do prawie 14 miliardów dolarów.

Jeżeli przefiltrujesz aktualny stan rynku kryptowalut wg wskazań za ostatnie 7 dni zobaczysz, że spośród największych aktywów cyfrowych wzrosty notowały de facto dwa: LUNA i MATIC.

Według danych CoinGecko, w ciągu ostatnich siedmiu dni LUNA zyskała ponad 50%, osiągając nowy rekord wszech czasów (ATH) na poziomie 77,7 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji sytuacja przedstawiała się następująco:

źródło: link

Byczy trend LUNY z ostatnich kilku tygodni był doprawdy imponujący. Warto przypomnieć, że było to również jedno z najbardziej popularnych cyfrowych aktywów podczas ogromnej majowej wyprzedaży.

LUNA zyskuje od maja 2700%

Cena LUNA zanurkowała po majowych spadkach o około 81%. Moneta zdołała jednak przezwyciężyć presję sprzedażową, w wyniku czego jej cena przewyższyła wymiarem wzrostu nawet ETH. Od maja LUNA odnotowała (do wczoraj, tj. 05.12.21) wzrost wartości o 2700%. W tym samym okresie ETH mogło poszczycić się „zaledwie” 270% wzrostu.

W chwili pisania tego tekstu LUNA była dziesiątym co do wielkości aktywem cyfrowym pod względem kapitalizacji rynkowej (blisko 25 miliardów dolarów), którego cena utrzymywała się na poziomie 64 dolarów za sztukę.

TVL blockchainu Terra osiąga 13,9 miliarda dolarów

Natywny ekosystem LUNA – łańcuch bloków Terra – nie został w trendzie zwyżkowym bynajmniej pominięty. Jedna z wiodących sieci zdecentralizowanych finansów (DeFi) również osiągnęła niedawno nowy kamień milowy.

Zgodnie z treścią niedawnego tweeta Wu Blockchain, całkowita zablokowana wartość (TVL) w Terra osiągnęła ostatnio poziom 13,9 miliarda dolarów, co oznacza tygodniowy wzrost o 43%.

źródło: link

Dzięki temu osiągnięciu Terra jest obecnie trzecim co do wielkości blockchainem DeFi, zaraz po Ethereum i Binance Smart Chain (BSC). Sieć Terra zdołała niedawno wyprzedzić TVL Solany i Avalanche, notując (w momencie publikacji tego tekstu) 20,90% wzrostu w skali ostatnich 7 dni.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowalutylunaterra
Komentarze (0)
Dodaj komentarz