Kryptowalutowy HYPE w świetle strategii inwestycyjnej

Dlaczego cena coina X rośnie, a składniki Twojego portfolio nie raczą się ruszyć?

Istnieje kilka powodów, dla których cena określonej kryptowaluty może znacznie wzrosnąć w stosunku do tych, które trzymasz w swoim portfelu. Oto kilka z nich:

  • Hype – intensywna reklama lub promocja projektu
  • Efekt sieci – przewaga pierwszego gracza
  • Chciwość i siła ludzkich emocji
  • Efekt manipulacji
  • Lepsza technologia

Skoncentrujmy się na hype, który na potrzeby tego tekstu będziemy rozumieć jako szum rynkowy skupiony wokół danego projektu.

Gartner publikuje co roku wykres aktualnego cyklu hype’u. To tutaj analizują nowe technologie i umieszczają je na wykresie, gdzie oś x = czas, a oś y = oczekiwania. Wykres można interpretować tak, że ​​pokazuje on, w jaki sposób ludzie lgną z natury w kierunku nowych przedmiotów/ technologii tylko po to, aby po użyciu produktu zdać sobie sprawę, że nie spełnia on ich aktualnych oczekiwań.

Doskonałym przykładem powyższego była wirtualna rzeczywistość. Nie dalej jak 6 lat temu ludzie byli nad wyraz podekscytowaniu urządzeniami VR; branża jednak nie rozwinęła się aż tak, jak można było się wówczas spodziewać. Tak naprawdę VR rozkwita dopiero dzisiaj, w dobie metaverse’u, w dużej mierze na skutek zamknięcia ludzi w domach w czasie pandemii Covid-19.

Jeśli weźmiemy pod uwagę określony paradygmat, cykle hype’u i nałożymy je na krypto zorientujemy się, dlaczego ceny niektórych coinów rosną bardziej i szybciej niż innych. Dzieje się tak zwykle dlatego, że mamy do czynienia z nową narracją / szumem marketingowym, których źródło stanowią takie hasła jak warstwa 1, warstwa 2, szybsze procesowanie transakcji, DeFi, interoperacyjność, GameFi, Metaverse itd.

Ludzkie emocje + Hype = Cykle Hype’u.

Rzuć okiem na wykres Gartner Hype Cycle z 2015 r. Rozpoznajesz niektóre z tych technologii? Zwróć uwagę, w jakim stopniu niektóre z nich są aktualnie stosowane, a co stało się z innymi…

Rozwój technologii wymaga czasu.

Nie przejmuj się tym i konsekwentnie realizuj założenia swojej strategii inwestycyjnej. Przeprowadzaj porządny research, dzięki któremu zyskasz przekonanie odnośnie instrumentów, w których chcesz ulokować swoje pieniądze. Jedno sprawdza się zawsze: kiedy pompa cenowa dobiega końca, oczekiwania obracają się w pył…

Przeczytaj:

Rynek został zaprojektowany w taki sposób, aby zabrać Ci Twoje pieniądze

Amazon potrzebował 8 lat, aby odzyskać równowagę po 94,9% spadku i ponownie osiągnąć ATH. Akcje giganta e-commerce wzrosły w ciągu kolejnych 10 lat do ponad 3500 USD (z ogólną wyceną firmy na poziomie 1,75 biliona dolarów).

Poświęć trochę czasu na odfiltrowanie szumu wokół tego, kto buduje przyszłość Web 3.0. Postaraj się zrozumieć nie tylko otoczenie mikro, ale również makro. Połącz ze sobą poszczególne elementy układanki, które Twoim zdaniem będą stanowić „nowe” na przyszłość.

To jedyna okazja w życiu. Nie spiesz się i przeprowadź własny research.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

InwestycjeKryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz