Joe007 | „To kompletna bzdura!”

Joe007, znany z przeprowadzania dużych transakcji na giełdzie kryptowalut Bitfinex, spodziewa się, że wielu wczesnych inwestorów wycofa się z rynku w chwili, gdy cena BTC będzie „wystarczająco wysoka”.

Ostrzega również, że Bitcoin nie jest odporny na odwrócenie globalnego rynku, podobne do tego, które miało miejsce na początku tego roku. Jak pamiętamy, doszło wówczas do krótkotrwałego spadku ceny BTC z około 9100 USD do około 4000 USD.

„Krach na rynku makroekonomicznym jest jedną z możliwości, a „ krypto” nie będzie na to bardziej odporne niż w marcu.

Ponadto, gdy cena BTC jest wystarczająco wysoka, hodlerzy będą masowo wypłacać pieniądze. To doprowadzi do nagłej zmiany sald, co przyspieszy paraboliczne pęknięcie krzywej. Chodzi o wyczucie czasu.”

Joe007 ostrzega

Joe007 wskazuje również na potencjalną możliwość sprzedaży ze strony inwestorów, którzy mają otrzymać rekompensaty tytułem programu rehabilitacyjnego upadłej giełdy Mt. Gox.

„Złe wieści są zwykle ignorowane w szczytowej części cyklu. Liczy się tylko rzeczywista zmiana równowagi popytu / podaży. Mt. Gox może mieć na to rzeczywisty wpływ, gdy te 160 000 BTC trafi w ręce wieloletnich klientów giełdy. To zaś na pewno nie nastąpi jutro”.

Trader dodaje, że inwestorzy Bitcoin, zarówno mali, jak i duzi, nadal muszą udowodnić, że są gotowi kupować bitcoina na obecnym poziomie cenowym.

„Jeśli TY nie jesteś gotowy do zakupu w ATH, dlaczego miałbyś oczekiwać, że instytucje to zrobią? Chodź, okaż trochę przekonania, daj przykład. Może inni pójdą za Tobą”.

Jeśli chodzi o rynek altcoinów, Joe007 nie sądzi, aby było oczywiste, jakoby altcoiny bmiały nadal rosnąć w ślad za Bitcoinem. Wskazuje na wielkość kapitalizacji rynkowej altcoinów na poziomie około 200 miliardów dolarów. Jego zdaniem, inwestorzy będą teraz musieli włożyć w rynek miliardy dolarów, aby napędzać nowe wzrosty.

„… Zwolennicy [powiedzą] ci, że gdy BTC będzie spadać, zacznie się sezon na alty. Osobiście uważam to za kompletną bzdurę. W następnej fazie niedźwiedzia spodziewam się, że alty stracą jeszcze większą część swojej kapitalizacji”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

AltcoinBitcoinjoe007Kryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz