Czy Coinbase stworzy własną kryptowalutę?

Po latach spekulacji, Brian Armstrong uchylił rąbka tajemnicy odnośnie tego, czy Coinbase tworzy własne aktywo cyfrowe.

W nowym wywiadzie dla Bankless, Armstrong szczegółowo ujawnił swoje przemyślenia na temat Binance i jej łańcucha bloków Binance Smart Chain (BSC).

Binance uruchomiło BSC we wrześniu 2020 roku i uczyniło Binance Coin (BNB) podstawowym instrumentem wnoszenia opłat transakcyjnych w sieci. Armstrong pochwalił Binance i jej dyrektora generalnego Changpenga Zhao za uruchomienie szybkiego i wysoce skalowalnego ekosystemu blockchain. Stwierdził jednak, że problemem dla tych, którzy chcą korzystać z platformy, może być wyższy poziom centralizacji tej sieci w porównaniu z innymi blockchainami.

„Hej, powinniśmy zbudować Coinbase Chain”

Armstrong twierdzi, że Coinbase rozważała uruchomienie własnej sieci już w 2018 roku. CEO giełdy zdaje sobie sprawę, że natywny zasób kryptowalutowy platformy prawdopodobnie miałby teraz ogromną kapitalizację rynkową:

„Były momenty w 2018 roku […], kiedy kilku inżynierów w Coinbase przyszło do mnie i powiedziało: „Hej, powinniśmy zbudować Coinbase Chain”.

Szef Coinbase podkreślił, że jego firma nie zdecydowała się na stworzenie własnej kryptowaluty/ tokena. Zamiast tego skoncentrowała swoje wysiłki na poprawie skalowalności innych, już istniejących blockchainów:

„Cieszę się, że nie [uruchomiliśmy własnej sieci], ponieważ nie podoba mi się pomysł istnienia sieci Coinbase. Podoba mi się idea, aby sieci były znacznie bardziej zdecentralizowane.

Zastanawialiśmy się również, czy moglibyśmy pomóc w stworzeniu bardziej zdecentralizowanego łańcucha, którego byśmy nie kontrolowali, a być może udostępnilibyśmy do pracy nad nim kilku inżynierów. Jednak za każdym razem, gdy przyglądaliśmy się temu nieco bliżej i już praktycznie zaczynaliśmy robić coś w tym kierunku, myślałem: „Cóż, to jest rodzaj tego, co robią istniejące już sieci. Nie wiem, czy świat potrzebuje w tym momencie kolejnego łańcucha. […].

Zamiast tego zbudowaliśmy zespół inżynierów, który nazwaliśmy „protocol team”. Nadal to rozbudowujemy. Zadaniem tego zespołu jest pomoc w poprawie skalowania blockchain; nie naszego, ale któregokolwiek z już istniejących.”

Chcemy umożliwić naszym klientom szybkie i tanie wypłacanie środków bezpośrednio na obsługiwane rozwiązanie L2

Coinbase ogłosiła uruchomienie wspomnianego zespołu w sierpniu tego roku. Jego prace koncentrują się w szczególności na rozwoju sieci Ethereum (ETH).

„Zatrudniamy deweloperó, którzy chcą dołączyć do nas w naszej misji i pracować nad innowacyjnymi projektami, które mają potencjał poprawy skalowania blockchainów o kilka rzędów wielkości. Celem są w tym względzie miliardy użytkowników na całym świecie…

Jednym z najbardziej ekscytujących projektów, nad którymi pracuje nasz zespół, jest pomoc w skalowaniu Ethereum poprzez integrację z warstwą 2 i innymi rozwiązaniami, które dotyczą skalowania. Skalowanie Ethereum pomoże rozwiązać niektóre z największych wyzwań, w tym wysokie ceny i czas procesowania transakcji.

Chcemy umożliwić naszym klientom szybkie i tanie wypłacanie środków bezpośrednio na obsługiwane rozwiązanie L2. Mamy nadzieję, że możemy pomóc wyrównać szanse i zapewnić, że użytkownicy detaliczni nie zostaną wykluczeni z możliwości uczestniczenia w tym stale rozrastającym się ekosystemie.”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

brian armstrongCoinbase
Komentarze (0)
Dodaj komentarz