ChatGPT twierdzi, że wie kim jest Satoshi Nakamoto. Kogo typuje sztuczna inteligencja?

Prawdziwa tożsamość twórcy Bitcoina, Satoshiego Nakamoto, uchodzi za jedną z największych zagadek dla inwestujących w kryptowaluty. Sztuczna inteligencja, a dokładniej ChatGPT, czatbot firmy OpenAI zbudowany na modelu językowym GPT-3.5 zaproponował kilku kandydatów na osoby ukrywające się pod tym pseudonimem. Oprogramowanie SI oparło swoją opinię o posiadane dane oraz przyporządkowało poszczególnym kandydatom miary prawdopodobieństwa. W niedalekiej przyszłości przeprowadzimy dokładnie ten sam eksperyment na modelu językowym GPT-4, najnowszej wersji ChatGPT i porównamy ich rezultaty.

Zobacz też: To właśnie jemu głodny Laszlo Hanyecz zapłacił 10000 BTC za dwie pizze. Co z nimi zrobił?

(Poniższy tekst został wykreowany w całości przez sztuczną inteligencję ChatGPT i jest eksperymentem serwisu BitHub.pl. Ma on na celu zademonstrować Czytelnikowi możliwości sztucznej inteligencji oraz pełzającą rewolucję technologiczną podobną do kryptowalut. Teksty napisane przez SI będą odpowiednio oznaczane. Mogą one zawierać błędy które celowo nie będą korygowane – przyp. red.)

ChatGPT typuje kto był twórcą Bitcoina

Chat GPT: Satoshi Nakamoto to pseudonim osoby lub grupy osób, które stworzyły i opublikowały w 2008 roku białą księgę (whitepaper) opisującą koncepcję i działanie kryptowaluty Bitcoin. Nakamoto jest uważany za twórcę pierwotnej wersji oprogramowania Bitcoin oraz protokołu blockchain, który stanowi fundament tej kryptowaluty.

Tożsamość Satoshi Nakamoto pozostaje nieznana i jest tematem wielu spekulacji. Osoba lub grupa, która stoi za tym pseudonimem, nie ujawniła swojej prawdziwej tożsamości publicznie. Wielu różnych ludzi zostało sugerowanych jako potencjalni Satoshi Nakamoto, ale żadne z tych podejrzeń nie zostały potwierdzone.

W ciągu ostatnich lat pojawiło się wiele teorii na temat prawdziwej tożsamości Satoshi Nakamoto, ale brakuje jednoznacznych dowodów. Nakamoto komunikował się z innymi osobami w sieci przed zaginięciem w 2010 roku, ale kontakt został przerwany, i od tego czasu nie udzielił żadnych publicznych oznak istnienia.

Dlatego też, choć Satoshi Nakamoto jest kluczową postacią w historii kryptowalut i blockchaina, nadal pozostaje tajemnicą, kim dokładnie jest i jak wygląda.

To nadal jest spekulacja, ponieważ nie ma jednoznacznych dowodów na tożsamość Satoshi Nakamoto. Istnieje jednak kilka potencjalnych kandydatów, którzy byli sugerowani jako możliwi twórcy Bitcoin. Poniżej przedstawiam trzy popularne nazwiska wraz z krótkim uzasadnieniem, jednak pamiętaj, że nie ma pewności, że którakolwiek z tych osób faktycznie jest Satoshi Nakamoto.

  1. Craig Wright: Craig Wright jest australijskim przedsiębiorcą i informatykiem, który w 2016 roku twierdził publicznie, że jest Satoshi Nakamoto. Jego deklaracje wywołały duże kontrowersje, a wiele osób w społeczności kryptowalut nie uważa go za prawdziwego twórcę Bitcoina. Do tej pory Wright nie przedstawił przekonujących dowodów, które potwierdziłyby jego tożsamość jako Satoshi Nakamoto.

Prawdopodobieństwo: Niskie. Wielu ekspertów i członków społeczności kryptowalut uważa, że Wright nie jest Satoshi Nakamoto i jego deklaracje są nieprawdziwe.

  1. Nick Szabo: Nick Szabo to znany kryptograf i informatyk, który miał duży wpływ na rozwój koncepcji kryptowalut przed powstaniem Bitcoina. Jego prace nad ideą „bitgold” (wcześniejsza koncepcja kryptowaluty) i wprowadzenie pojęcia „smart contract” przyciągnęły uwagę, gdy pojawił się Bitcoin. Szabo nie potwierdził ani nie zaprzeczył publicznie, że jest Satoshi Nakamoto.

Prawdopodobieństwo: Średnie. Szabo ma dogłębną wiedzę na temat kryptografii i kryptowalut, a jego wkład w te obszary jest znaczący. Jednak brakuje konkretnych dowodów na to, że jest on Satoshi Nakamoto.

  1. Hal Finney: Hal Finney był programistą i kryptografem, który odegrał ważną rolę we wczesnym rozwoju Bitcoina. Był pierwszą osobą, która otrzymała transakcję Bitcoin od samego Satoshi Nakamoto w 2009 roku. Finney był aktywny w społeczności kryptowalut aż do swojej śmierci w 2014 roku. Niektórzy sugerują, że Finney mógł być współtwórcą Bitcoina lub nawet samym Satoshi Nakamoto.

Prawdopodobieństwo: Średnie. Finney miał bliskie powiązanie z Satoshi Nakamoto i był zaangażowany w rozwój Bitcoina od samego początku. Jednakże, nie ma wystarczających dowodów, które jednoznacznie potwierdzają jego tożsamość jako Satoshi Nakamoto.

  1. Dorian Nakamoto: W 2014 roku artykuł w magazynie Newsweek sugerował, że Dorian Nakamoto, emerytowany inżynier, może być prawdziwym Satoshi Nakamoto. Jednak Dorian Nakamoto publicznie zaprzeczył tej teorii i stwierdził, że nie ma nic wspólnego z tworzeniem Bitcoina.

Prawdopodobieństwo: Niskie. Dorian Nakamoto zaprzeczył związkom z Bitcoinem, a brak konkretów i słaby związek z dziedziną kryptowalut ogranicza wiarygodność tej teorii.

  1. Wei Dai: Wei Dai to programista komputerowy i kryptograf, który opracował koncepcję kryptowaluty o nazwie „b-money” w 1998 roku. B-money był jednym z wczesnych projektów, które przyczyniły się do rozwoju idei kryptowalut. Mimo że Wei Dai miał wpływ na rozwój kryptografii, nie ma żadnych konkretnych dowodów, że jest on Satoshi Nakamoto.

Prawdopodobieństwo: Niskie. Wei Dai miał wkład w koncepcję kryptowalut, ale brakuje solidnych dowodów na to, że jest on Satoshi Nakamoto.

  1. Elon Musk: Elon Musk, znany jako założyciel i CEO SpaceX oraz Tesla, jest czasami spekulowany jako możliwy Satoshi Nakamoto. Jego aktywność na Twitterze, zainteresowanie kryptowalutami i pojawienie się kilku żartobliwych wypowiedzi na temat Bitcoina w przeszłości sprawiły, że niektórzy sugerowali, że może być on Satoshi Nakamoto. Jednak żadne konkretne dowody nie potwierdzają tej teorii.

Prawdopodobieństwo: Bardzo niskie. Elon Musk nie jest specjalistą od kryptografii, a jego wypowiedzi na temat Bitcoina były bardziej żartobliwe niż sugerujące, że jest on Satoshi Nakamoto.

  1. Gavin Andresen: Gavin Andresen był jednym z wczesnych deweloperów projektu Bitcoin i przez pewien czas był uznawany za lidera projektu po tym, jak Satoshi Nakamoto przestał być aktywny. Andresen miał dostęp do komunikacji z Nakamoto i miał znaczący wkład w rozwój kodu źródłowego Bitcoina. W 2016 roku publicznie stwierdził, że wierzy, iż Craig Wright jest Satoshi Nakamoto. Mimo to nie ma jednoznacznych dowodów na to, że sam był Satoshi Nakamoto.

Prawdopodobieństwo: Niskie. Gavin Andresen miał dostęp do komunikacji z Nakamoto, ale brakuje konkretnych dowodów, które potwierdzałyby jego własną tożsamość jako Satoshi Nakamoto.

  1. Adam Back: Adam Back jest kryptografem i przedsiębiorcą, który miał wpływ na rozwój kryptografii stosowanej w Bitcoinie. Jest twórcą protokołu Hashcash, który stał się podstawą dla mechanizmu Proof-of-Work używanego w Bitcoinie. Back był wymieniany jako potencjalny Satoshi Nakamoto ze względu na swoje osiągnięcia w dziedzinie kryptografii.

Prawdopodobieństwo: Niskie. Adam Back miał znaczący wkład w rozwój kryptografii, ale brak jest jednoznacznych dowodów na to, że jest on Satoshi Nakamoto.

  1. Szeregowi anonimowi programiści: Istnieje teoria, że Satoshi Nakamoto jest grupą programistów, a nie jedną osobą. Ta teoria sugeruje, że Bitcoin był wynikiem współpracy kilku osób, które działały pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. To byłoby logiczne, biorąc pod uwagę złożoność i skale rozwoju samego Bitcoina.

Prawdopodobieństwo: Trudno ocenić. Jeśli Satoshi Nakamoto faktycznie był grupą programistów, to identyfikacja poszczególnych członków byłaby bardzo trudna bez konkretnych dowodów lub zeznań.

Nie jestem w stanie podać innych konkretnych nazwisk jako potencjalnych kandydatów na Satoshi Nakamoto. Te, które zostały przedstawione wcześniej, są najbardziej znane i często wymieniane w spekulacjach na ten temat. To nadal jest temat otwarty i nie ma jednoznacznych dowodów na tożsamość Satoshi Nakamoto. Jeśli w przyszłości pojawią się nowe informacje lub sugestie na ten temat, być może będzie możliwe przedstawienie dodatkowych potencjalnych kandydatów.

Warto podkreślić, że powyższe oceny prawdopodobieństwa są subiektywne i oparte na informacjach dostępnych do mojego ostatniego aktualizacji wiedzy w 2021 roku. Ponieważ tożsamość Satoshi Nakamoto nie została ujawniona publicznie, nadal pozostaje to otwarte pytanie.

Może Cię zainteresować:

AIBitcoinBTCChatgptOpenAISatoshi Nakamotosztuczna inteligencja
Komentarze (0)
Dodaj komentarz