1000% wzrostu | Czy rosnący wolumen opcji bitcoin na CME wpłynie na wzrost ceny BTC?

Wolumen opcji bitcoin na CME wzrósł w tym miesiącu o 1000%. Inwestorzy masowo zajmują krótkoterminowe pozycje na wzrosty. Pytanie tylko, czy to wystarczy, aby kurs bitcoina poszybował w górę?

Rynek opcji Bitcoin na CME zdaje się nareszcie odrywać od ziemi. Łączny wolumen obrotu w ciągu ostatnich dziesięciu dni przekroczył tam 140 milionów USD. Inwestorzy instytucjonalni skupili się na opcjach kupna.

Wolumen opcji bitcoin na CME w dolarach amerykańskich; źródło: skew

Inwestowanie bez ryzyka likwidacji pozycji?

Ostatnimi czasy rynek wypatrywał zmian w kursie BTC, które miał przynieść halving Bitcoina. Ponieważ zmniejszenie nagrody na wydobycie bloku w sieci stało się pośrednio motorem napędowym wszelkich spekulacji rynkowych, również inwestorzy instytucjonalni przyjęli optykę nastawioną na wzrosty. Mimo że bardziej skomplikowane niż handel kontraktami futures, rynki opcji pozwalają inwestorom na wykorzystanie swoich pozycji bez ryzyka likwidacji.

Więcej informacji na temat opcji CME znajdziecie w poniższym artykule:

Realna miara wyniku – liczba otwartych pozycji

Mówiąc najprościej, podstawową i realną miarą zainteresowania opcjami jest liczba wszystkich kontraktów, które w danym czasie posiadają uczestnicy rynku.

Liczba otwartych pozycji w opcjach BTC na rynku CME; źródło: skew

Patrząc na powyższe wykresy można powiedzieć, że wolumen zarejestrowany w ciągu ostatnich kilku tygodni odpowiadał liczbie otwartych pozycji. Oznacza to, że do tej pory inwestorzy ich nie zamykają. Większość transakcji to krótkoterminowe opcje na kupno.

Rozkład opcji BTC na CME; źródło: CME

Należy pamiętać, że tabele CME prezentują zainteresowanie inwestorów w postaci liczby kontraktów. Ponieważ każdy kontrakt CME obejmuje 5 BTC, minimalny obrót dla skoku do wartości 10 000 USD wynosi 50 000 USD. To odróżnia rynki CME od innych, na których można handlować zaledwie 0,10 BTC.

1800 kontraktów z opcją na wzrosty były w obrocie na CME z datą wygaśnięcia 29 maja. Odpowiada to wartości 90 milionów dolarów. Jeżeli chodzi o opcje z datą wygaśnięcia na 26 czerwca, aktualnie jest ok. 800 kontraktów – to w przybliżeniu 49 milionów dolarów. Poziomy wygaśnięcia zostały rozproszone pomiędzy 9700 USD a 13 000 USD.

Jakie są oczekiwania inwestorów?

Powyższe dane są niezaprzeczalnie pro wzrostowym wskaźnikiem ze strony inwestorów. Całkowity koszt stworzenia tak imponującej ekspozycji przekracza 5 milionów USD. Niestety nie ma sposobu, aby dowiedzieć się, ilu klientów było zaangażowanych.

Z drugiej strony można bezpiecznie założyć, że tacy inwestorzy zbudowali krótkoterminowe pozycje nastawione na wzrosty. Opcje na kontrakty CME są dostarczane, co oznacza, że ​​kontrakty bitcoin futures zostaną przekazane nabywcy opcji kupna. Inwestorzy mogą natychmiast sprzedać te kontrakty, w oczekiwaniu na płynność rynku, chociaż ten ruch zakupowy wskazuje na potencjalny długoterminowy optymizm rynkowy.

Monitorowanie potencjalnego wpływu ceny Bitcoin

Pierwszą rzeczą, na którą powinni zwrócić uwagę traderzy detaliczni, jest kalendarz wygaśnięcia opcji CME. Należy również uważnie obserwować stosunek put / call, ponieważ opcje call zwykle wskazują na ruchy zwyżkowe.

stosunek opcji put/call; źródło: skew

Ostatnie wolumeny opcji bitcoin na CME spowodowały, że wskaźnik współczynnika Put/Call osiągnął najniższy poziom, jaki kiedykolwiek zarejestrowano. W tej chwili 88% obecnych otwartych pozycji jest zdominowanych przez opcje kupna.

Ponieważ rynki opcji coraz bardziej zyskują na znaczeniu, istnieje potencjalna zachęta do dodatkowej presji cenowej związanej z każdym terminem wygaśnięcia.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinCMECME groupkontrakty terminoweopcje
Komentarze (0)
Dodaj komentarz