Deja vu? Powraca fraktal, który w 2017 roku doprowadził do ogromnego wzrostu ceny ETH

Jeśli historia zechce się powtórzyć, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy cena ethereum może wzrosnąć do 13 000 USD. Dlaczego?

O wspomnianym potencjale świadczyć ma wskaźnik fraktalny z 2017 roku, składający się z co najmniej czterech formacji technicznych, które przyczyniły się do wzrostu ceny ETH o ponad 7 000%. Ten sam zestaw byczych wskaźników pojawił się ponownie, gdy ether kosztuje powyżej 3350 USD po wzroście o 360% od początku roku.

Fraktal Ethereum 2017

Cztery wskaźniki techniczne, o których mowa, to stochastyczny RSI, wskaźnik siły względnej (RSI), byczy Młot i poziom zniesienia Fibonacciego. Zaczęło się w grudniu 2017 r. od pojawienia się na miesięcznym wykresie ETH formacji młota. W ciągu następnych sześciu miesięcy nastąpił wzrost ceny o 7000%.

Potężny ruch wzrostowy popchnął miesięczne RSI etheru do ponad 94, co jest wskazaniem strefy skrajnego wykupienia. W rezultacie kryptowaluta zaczęła konsolidować się, aby powściągnąć nadmiernie bycze nastroje. RSI zaczął korygować się w dół.

Jednocześnie, miesięczny, stochastyczny RSI etheru, który porównuje cenę jego zamknięcia z przedziałem cenowym w danym okresie, po zidentyfikowaniu kryptowaluty jako wykupionej również zaczął korygować się w dół (odczyt powyżej 80 uważany jest za nadmierne wykupienie, a poniżej 20 za nadmiernie wyprzedanie).

Wskaźnik fraktalny Ethereum 2017. Źródło: TradingView.com, Jaydee_757

Później, w listopadzie 2017 r., wraz z przecięciem linii %K (niebieska) powyżej %D (linia w kolorze pomarańczowym), która jest średnią ruchomą %K, StochRSI zmienił wskazanie na bycze. Odczyt Stoch RSI wskazywał w momencie flipa wartość powyżej 20, co zwiększało nadzieje na kontynuację wzrostu ceny ETH.

Ethereum wzrosło później o kolejne 500%, zamykając się w styczniu 2018 r. powyżej 1200 USD. Zbiegło się to z utworzeniem przez RSI podwójnego szczytu. Całość formacji (od dołu do góry) mieściła się w zakresie kanału zwyżkującego, dla którego poziomem wsparcia/ oporu był poziom zniesienia Fibonacciego 23,6%.

Powtórka z rozrywki?

Ostatni kwartał bieżącego roku odzwierciedla jak dotąd ruch ceny ETH z fraktala z 2017 roku.

Szesnaście miesięcy po utworzeniu byczego przecięcia Stochastic RSI (kiedy jego linia %K wzrosła powyżej linii %D), cena ethereum wzrosła o 3400% (do ponad 4300 dolarów). W międzyczasie nastąpił duży ruch wzrostowy, który – tak jak w 2017 roku – zepchnął miesięczne RSI etheru do strefy wykupienia.

Wskaźnik fraktali Ethereum 2017 w porównaniu z 2021. Źródło: TradingView.com, Jaydee_757


Nastąpił okres konsolidacji, w którym na wykresie ETH utworzyła się formacja byczego młota (lipiec 2021). Sugerowało to, że niedźwiedzie utworzyły dno cenowe.

Analityk występujący pod pseudonimem Jaydee_757, który jako pierwszy zauważył fraktal na ethereum, zwrócił uwagę na potencjał młota, który mógłby spowodować wzrost ceny kryptowaluty do poziomu bliskiego linii Fibo 2,618 (około 13 000 USD).

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

ETHEthereumfraktal
Komentarze (0)
Dodaj komentarz