Senior living. Co to takiego i jak zmienia polski rynek nieruchomości?

Prognozuje się, że do 2050 roku osoby starsze będą stanowić w Polsce aż jedną trzecią społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że wielu deweloperów już teraz skłania się ku budowie nieruchomości typu assisted living, które łączą w sobie koncepcję samodzielnego mieszkania z dostępem do opieki medycznej i różnorodnych aktywności dla seniorów.

Sektor senior living cieszy się obecnie dużą popularnością na całym świecie, przede wszystkim w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia. W jego ramach można wyróżnić różne koncepcje funkcjonowania obiektów dla seniorów. Do najpopularniejszych należą independent living (dające osobom starszym możliwość prowadzenia niezależnego życia), wspomnianego już assisted living (czyli mieszkań wspomaganych) oraz domów opieki oferujące wsparcie zarówno dzienne, jak i całodobowe.

Nieruchomości dla seniora

W Polsce większość istniejących placówek skupia się nadal na świadczeniu podstawowych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Rynek krajowy obejmuje głównie publiczne domy pomocy społecznej oraz prywatne placówki całodobowej opieki. Według danych z rejestrów wojewódzkich, w Polsce istnieje 1028 takich obiektów, z czego 29 proc. należy do sektora publicznego, a 71 proc. do sektora prywatnego.

Nic więc dziwnego, że w ostatnich latach zauważalny jest wzrost liczby domów pomocy społecznej oraz całodobowych placówek opiekuńczych, zarówno w dużych miastach, jak i coraz częściej w mniejszych miejscowościach, na obrzeżach miast i na obszarach wiejskich. Niestety liczba dostępnych w nich miejsc jest w dalszym ciągu niewystarczająca. To tylko dowodzi tezie, jak duży jest potencjał rozwoju tego rynku.

Zobacz też: Bitcoin: z czego wynika tak duży jego skok? Jest co najmniej kilka powodów

Czekać trzeba, a tanio nie jest

Dodajmy też, że koszty pobytu w publicznych domach opieki społecznej wynoszą obecnie od 3 do nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od lokalizacji. W tym kontekście prywatne placówki oferują większą elastyczność oferty. Mogą też znacznie szybciej zaoferować wolne miejsce dla osób starszych.

Na chwilę obecną w Polsce funkcjonuje kilka inwestycji w formule assisted living, a także trzy domy opieki należące do prywatnych sieci medycznych, które oferują specjalistyczne usługi dla seniorów.

Może Cię zainteresować:

Nieruchomościsenior livingseniorzy
Komentarze (0)
Dodaj komentarz