Cyfrowe Euro? Komisja Europejska ogłasza plan wdrożeniowy. Jak to będzie wyglądać?

Komisja Europejska ogłosiła pracę nad planem legislacyjnym dla cyfrowego euro. Plan zakłada uczynienie takiej waluty powszechnie akceptowaną i łatwo dostępną formą płatności.

Cyfrowe euro miałoby być uniwersalnym środkiem płatniczym w całej strefie euro, tak jak obecnie są banknoty i monety. Zaproponowany status prawnego środka płatniczego dla cyfrowego euro zapewniłby jego powszechną akceptację i szerokie użycie.

Przewiduje się, że mieszkańcy Unii będą mogli uzyskać cyfrowe euro przez swoje banki na żądanie, co uczyniłoby je łatwo dostępnym i zapewniłoby, że każda chętna osoba, będzie mogła pozyskać walutę. Komisja podkreśliła, że nie chce by ktokolwiek “został w tyle”.

Propozycja przewiduje również możliwość korzystania z podstawowych usług cyfrowej waluty europejskiej za darmo. Zaproponowane przepisy zapewniają wysoki poziom prywatności i ochrony danych użytkowników, minimalizując jednocześnie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wprowadzenie cyfrowego waluty umożliwiłoby również dokonywanie płatności offline, zapewniając poziom prywatności zbliżony do gotówki.

Badania nad projektem cyfrowego euro zostaną zakończone w październiku 2023 roku, po czym Rada Prezesów EBC zdecyduje, czy przejść do kolejnej fazy projektu. W następnej fazie EBC będzie dalej rozwijać i testować rozwiązania techniczne i porozumienia biznesowe. Natomiast ostateczna decyzja o wprowadzeniu cyfrowego euro zostanie podjęta dopiero po przyjęciu aktu legislacyjnego.

Zobacz też: Firma górnicza kupuje zawrotne 33 000 koparek, rok przed Bitcoin halvingiem!

Cyfrowe Euro a dane klientów

W oddzielnym wniosku Komisja sugeruje, że banki, ubezpieczyciele i fundusze powinny udostępniać firmom fintech dane klientów. Miałoby to na celu promowanie rozwoju finansów cyfrowych. Zgodnie z tym wnioskiem, firmy posiadające dane klientów muszą bezzwłocznie udostępniać je uczestniczącym firmom na żądanie, zapewniając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

W ten sposób Komisja chciałaby otworzyć rynek płatności kontrolowany przez banki, Visę i Mastercard. Rynek ten teraz ma konkurencję ze strony firm fintech oferujących alternatywne usługi. Ponadto, zaproponowane przepisy priorytetowo traktują prywatność użytkowników i ochronę danych, minimalizując jednocześnie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Prezes EBC, Christine Lagarde. Źródło: https://www.europarl.europa.eu

Europejski Bank Centralny (EBC) przyjął z zadowoleniem wniosek Komisji, aby zapewnić, że gotówka pozostaje istotną częścią systemu płatności. Wsparł on wniosek Komisji w sprawie ochrony statusu prawnego gotówki w euro. Prezes EBC, Christine Lagarde, powiedziała:

„Czekamy na kontynuowanie wspólnej pracy z innymi instytucjami Unii Europejskiej nad cyfrowym euro, aby zapewnić, że nasza waluta jest dostosowana do ery cyfrowej.”

Faza badawcza projektu zostanie zakończona do października 2023 roku, po czym EBC przystąpi do dalszego rozwoju i testowania. 

Może Cię zainteresować:

CBDCcyfrowe euroCyfrowy pieniądzEuroKomisja EuropejskaUnia Europejska
Komentarze (0)
Dodaj komentarz