Kurs akcji rośnie o 1200% od początku roku, a prezes rezygnuje. Ostrzeżenie dla akcjonariuszy?

Będzin od wielu lat ma problemy z generowaniem zysków ze swojej działalności. Powodem jest wzrost kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Ich gwałtowny wzrost spowodował, że Będzin nie był w stanie wykupić wszystkich dodatkowych uprawnień. W efekcie niewykupione certyfikaty i kary za ich niewykupienie sięgają ponad 600 mln zł. Spółka zaciągnęła na to rezerwy, ale problem jest jeden – nie ma wystarczających środków, aby spłacić swoje zobowiązania. Powodem są straty z działalności operacyjnej. Jeśli firma nie jest w stanie wygenerować w długim terminie zysków z działalności operacyjnej, to nie będzie w stanie mieć dodatnich przepływów operacyjnych. Sama spółka w ostatnim raporcie rocznym wspomniała o nieopłacalności produkcji energii w obecnym środowisku gospodarczym i regulacyjnym (zielona transformacja). Jak widać otoczenie spółki było bardzo niekorzystne dla inwestującego w fundamenty. Jak zachował się kurs akcji? Zgoła odmienienie.

Kurs akcji odlatuje

Kurs akcji Będzin od początku roku wzrósł o ponad 1200%. W kulminacyjnym momencie wzrostów jedna akcja 198 zł. Najniższa odnotowana cena w tamtym roku to było 4,6 zł. 

Źródło: TradingView

Tak gwałtowna zmiana kursu akcji była czymś zdumiewającym jeśli spojrzy się na fundamenty. Spółka nagle nie zaczęła generować zysków na swojej działalności. Potrzebowała setek milionów, aby:

  • Spłacić wszystkie zobowiązania i potencjalne kary,
  • zmienić model biznesowy.

Wielu entuzjastów spółki Będzin zapominało o jednym: kto będzie w stanie wyłożyć takie pieniądze, aby ratować spółkę z problemami. Dla posiadacza kilkuset milionów złotych z pewnością znalazłyby się lepsze okazje inwestycyjne. Optymalizacja podatkowa w celu przejęcia? Za kosztowna i generująca za małe zwroty niż “klasyczne” optymalizacje. Oczywiście nie można wykluczyć scenariusza pojawienia się Białego Rycerza i uratowania spółki.

Wcześniej inwestorzy wierzyli w podpisanie umowy z Orlenem na rozwój energetyki niskoemisyjnej. Jednak na razie nic nie wiadomo, aby do takiej umowy rzeczywiście miało dojść. 23 czerwca Orlen Synthos Green Energy poinformował, że nie planuje współpracy w tym zakresie z EC Będzin.

Niespodziewana decyzja prezesa

Wczoraj wieczorem pojawił się komunikat w PAP, że prezes Elektrowni Będzin ogłosił rezygnację ze swojego stanowiska. Krzysztof Kwiatkowski nie podał powodów swojej decyzji. Z tego komunikatu na pewno swoje teorie będą snuli zarówno byki jak i niedźwiedzie. Obstawiający wzrosty będą pewnie sugerowali, że może to nowy inwestor dał taki warunek. Z kolei druga strona rynku będzie mówiła, że powodem jest trudna sytuacja finansowa spółki i brak perspektyw.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

GPWprezesSpółki
Komentarze (0)
Dodaj komentarz