Benefit Systems podał wyniki za IV Q 2022 – jak radziła sobie ta sieć fitnessowa?

W poniedziałek wstępne wyniki za IV Q 2022 roku podała spółka Benefit Systems. Ta sieć obiektów fitness odrabia straty spowodowane COVID-19. Jak skończył się rok 2022? Zapraszamy do lektury!

Czym zajmuje się Benefit Systems?

Jest to spółka działające w kraju oraz za granicą. Jest właścicielem programu MultiSport, który stał się “must have” w wielu pakietach benefitowych dla pracowników. Dzięki kartom MultiSport pracownik ma dostęp do 38 rodzajów aktywności w ponad 4 700 obiektach sportowo-rekreacyjnych. W przeważającej części Benefit nie jest właścicielem obiektów z których można korzystać z usług sportowo – rekreacyjnych. Jednak w perspektywicznych lokalizacjach Benefit Systems stara się samemu prowadzić obiekty fitness. Jest także konsolidatorem branży. Na początku marca spółka przejęła 16 lokali od Calypso Fitness S.A. Warto nadmienić, że sieć Calypso współpracowała z Benefit Systems od początku istnienia programu MultiSport. Transakcja będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie spółka przejmie 13 lokali, które głównie mieszczą się na północy Polski (7 w Trójmieście i 4 w Szczecinie). Realizacja drugiego etapu będzie trwała do 30 czerwca 2023 roku i zakończy się przejęciem lokali w Warszawie, Krakowie i Częstochowie.

Jakie były wyniki Benefit Systems względem konsensusu PAP?

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez PAP, Benefit Systems opublikował lepsze wyniki od oczekiwań analityków. Przychody spółki wyniosły 562,9 mln zł a analitycy spodziewali się sprzedaży na poziomie 543,7 mln zł. Wynik EBIT Benefit wyniósł 74,1 mln zł. Analitycy spodziewali się zysku EBIT na poziomie 50,3 mln zł.

Wyniki są zatem lepsze od oczekiwań. Jak wygląda dekompozycja wyniku EBIT oraz przychodów? Zapraszamy do dalszej części artykułu.

Jakie były wstępne wyniki za IVQ 2022 spółki Benefit Systems?

W poniedziałek 6 marca spółka pochwaliła się wynikami za IV Q 2022 roku. Jak widać na obrazie poniżej, spółka odbudowała swoją działalność po okresie “koronawirusowych restrykcji”. Liczba kart w Polsce jest znacznie wyższa niż miało to miejsce w sezonie 2019-2020. 

źródło: Benefit

Warto również zwrócić uwagę na marżę EBIT, która w IV Q 2022 była znacznie wyższa niż w czasie “przed COVID-19”. Również cały 2022 rok był o wiele lepszy niż 2019. Marża EBIT w ubiegłym roku wyniosła 11,1% vs 10,2% w 2019 roku. Jak widać poprawa zysku brutto dotyczyły wszystkich segmentów w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. W Polsce największy wzrost zysku brutto na sprzedaży miały kluby fitness (+20,2 mln zł r/r) oraz sprzedaż kart (+13,8 mln zł r/r).

źródło: Benefit

Warto zauważyć, że w segmencie własnych klubów fitness nastąpiła podwyżka cen karnetów o 20-30%. Wielkość podwyżki zależała od typu karnetu oraz sieci. Mimo podwyżek cen w styczniu zaraportowano wzrost liczby karnetów o 9 tys. sztuk netto. Należy jednak pamiętać, że częściowo jest za to odpowiedzialny “efekt stycznia” kiedy to wiele osób postanawia rozpocząć zdrowy tryb życia. W naturalny sposób w kolejnych miesiącach liczba aktywnych uczestników “styczniowej kohorty” spada. Co ciekawe spółka rozwija swoją sieć głównie w największych aglomeracjach. Dzięki temu ponad połowa posiadaczy kart MultiSport korzysta z placówek należących bezpośrednio do Benefit Systems.

Spoglądając na dane kwartale widać znaczną poprawę wyników finansowych. W IVQ 2022 przychody wyniosły 562,9 mln zł co oznacza wzrost o 49% r/r. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 31,60% co było wynikiem lepszym niż rok wcześniej (28,68%).

W całym 2022 spółka wygenerowała 1909,7 mln zł co było wynikiem o 100% lepszym niż w 2021 roku. Z kolei zysk brutto na sprzedaży poprawił się o 186% osiągając poziom 517,6 mln zł.

źródło: Benefit

Warte odnotowania jest to, że spółka nie ma długu netto. Nadwyżka gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi wyniosła 130 mln zł. Zatem spółka ma solidne podstawy pod wypłatę dywidendy w 2023 roku.  Sama spółka w prezentacji inwestorskiej wspomniała, że istnieje szansa na wypłatę dywidendy istotnie powyżej minimalnego progu 60% zysku netto (tzw. dividend payout).

Na rynku zagranicznym widać cały czas wzrost liczby posiadaczy karnetów. Najważniejszymi rynkami dla spółki są Czechy i Bułgaria. Istotne jest to, że spółce udało się zwiększyć liczbę klientów bez przyrostu liczby klubów fitness. Pozwala to poprawić rentowność zagranicznych placówek.

źródło: Benefit

Podsumowanie

Benefit Systems podał dobre wyniki finansowe, które znacznie przewyższyły oczekiwania analityków. Wzrastająca liczba sprzedanych karnetów oraz klientów własnych obiektów fitnessowych powoduje, że Benefit System generuje wyższe przychody oraz marżę EBIT niż przed COVID-19. Warto nadmienić, że spółka nie posiada zadłużenia netto co pozwala spółce na wypłacenie wyższej dywidendy niż wynosi w polityce dywidendowej.

Może Cię zainteresować:

benefit systemsGPWSpółkiWyniki finansowe
Komentarze (0)
Dodaj komentarz