Kajmany nie są już rajem podatkowym UE

Unia Europejska zaktualizowała czarną listę rajów podatkowych i usunęła z niej terytorium zależne Wielkiej Brytanii.

Unijna Rada Do Spraw Gospodarczych i Finansowych uznała, że Kajmany mogą być wykreślone z rejestru ze względu na przeprowadzone na wyspach we wrześniu br. reformy dotyczące zbiorowych funduszy inwestycyjnych. Z czarnej listy wykreślony został również Oman – państwo na Półwyspie Arabskim które ratyfikowało konwencję OECD o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych.

Wielu europosłów uznała decyzję ministrów finansów za niedorzeczną. Reprezentujący portugalską partię Socjalistów i Demokratów (S&D) europoseł Pedro Marques powiedział, że jest dla niego oczywiste, że unijne kryteria dotyczące umieszczania na czarnej liście rajów podatkowych nie działają. Jego zdaniem w przyszłych pracach unijnej Komisja Do Spraw Podatkowych należy uwzględnić ostrzejsze wskaźniki ekonomiczne, aby móc zaliczać do rajów podatkowych kraje na podstawie minimalnej efektywnej stawki. Część europosłów zwraca również uwagę, że na liście nie ma Turcji, która nie wdrożyła automatycznej wymiany informacji podatkowych ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej.

Kajmany popularne wśród przedsiębiorców

Kajmany to wyspy na Morzu Karaibskim będące terytorium zależnym od Wielkiej Brytanii. Obecnie ze względu na fundusze inwestycyjne na wyspach zarejestrowanych jest tam więcej firm niż mieszkańców. Kajmany oferują bowiem zerową stawkę podatkową, co ułatwia przedsiębiorstwom i osobom zamożnym unikanie płacenia podatków.

Czarna lista rajów podatkowych powstała w grudniu 2017 r. w oparciu o proces oceny, monitorowania i dialogu organów unijnych z około 70 jurysdykcjami państw trzecich. Lista ma promować dobre standardy zarządzania w zakresie opodatkowania oraz przeciwdziałać procederom unikania podatków, oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Aktualnie na liście znajduje się trzynaście terytoriów. Są nimi: Samoa Amerykańskie, Anguilla, Barbados, Fidżi, Guam, Palau, Panama, Samoa, Seszele, Trynidad, Tobago, Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Vanuatu. W najbliższym czasie Komisja Do Spraw Podatkowych ma przyjrzeć się kryteriom kierowania krajów na listę rajów podatkowych.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

czarna listaKajmanyraje podatkoweUnia EuropejskaUnijna Rada Do Spraw Gospodarczych i Finansowych
Komentarze (0)
Dodaj komentarz