#NiedzielnyWywiad. W 2017 r. blockchain wyszedł poza fintech

W 2017 r. świat w końcu zaczął dostrzegać możliwości zastosowania blockchaina poza obszarem kryptowalut. Pojawiło się kilku early adopterów w sektorze finansów i łańcucha dostaw. Zdecydowanie można powiedzieć, że w zeszłym roku doszło do szybkiego rozwoju tej technologii – mówi Marta Pierkarska, Director of Ecosystem w Hyperledger, w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Czy rok 2017 był przełomowy dla technologii blockchain?

Marta Piekarska: Myślę, że w 2017 r. świat w końcu zaczął dostrzegać możliwości zastosowania blockchaina poza obszarem kryptowalut. Pojawiło się kilku early adopterów w sektorze finansów i łańcucha dostaw. Zdecydowanie jednak można powiedzieć, że w zeszłym roku doszło do szybkiego rozwoju tej technologii. Potwierdza to również rozwój przedsięwzięcia Hyperledger: pod koniec roku mieliśmy już dwustu członków, a od tej pory do inicjatywy dołączyły kolejne podmioty. Jesteśmy dumni z pracy wykonanej przez naszą dynamiczną i różnorodną społeczność, która doprowadziła do ukończenia projektu Hyperledger Fabric i angażuje się w pracę nad kolejnymi zadaniami.

Sądzę, że fundamenty pod rozwój technologii łańcucha bloków zostały położone. W bieżącym roku przełoży się to na wysyp kolejnych aplikacji i zastosowań blockchaina, a także pierwsze zwroty z inwestycji w nasz zbiorowy wysiłek intelektualny i finansowy.

Co kluczowego przyniósł zeszły rok jeśli chodzi o wdrożenia blockchaina?

MP: Można odnieść wrażenie, że w obszarze blockchaina dochodzi do przełomu niemal każdego miesiąca. Jeśli natomiast chodzi o Hyperledger, krokiem milowym było zaprezentowanie naszego gotowego do zastosowania frameworku w lipcu zeszłego roku: Hyperledger Fabric 1.0. Było to kluczowe dokonanie w naszej działalności, ponieważ potwierdziło, że jest ona skupiona na tworzeniu kodu przydatnego dla przedsiębiorców. Osiągnięcie to stanowi efekt prac ponad 100 deweloperów z 30 firm. Po udostępnieniu tego produktu zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania technologiami Hyperledger, który będzie postępował w 2018 r.

Jak Hyperledger rozwijał się w poprzednich latach? Jakie odnieśliście dotychczas sukcesy?

MP: Do największego wzrostu zainteresowanie Hyperledgerem ze strony deweloperów doszło w minionym roku. Przejawia się ono licznymi meetupami w wielu miastach, wysoką frekwencją na naszych codwutygodniowych HackFestach w różnych lokalizacjach na świecie, tysiącami uczestników w naszych sieciach społecznościowych, nieustannymi zaproszeniami na konferencje i oczywiście rosnącą liczbą kodów w naszych repozytoriach.

W zeszłym roku uruchomiliśmy pierwszy kurs edukacyjny online: Blockchain dla biznesu – Wprowadzenie do technologii Hyperledger. Obecnie zarejestrowaliśmy już 44 966 zgłoszeń, a 1074 osób zdołało ukończyć kurs. Średnio odnotowujemy 2500 zapisów tygodniowo. Pod tym względem lepiej wypadł jedynie kurs wstępny do systemu operacyjnego Linux przygotowany przez Fundację Linuksa.

Które z projektów stworzonych na bazie kodu Hyperledger uznałabyś za najbardziej znaczące?

MP: Zdecydowanie wymieniłabym tu Hyperledger Fabric. Wielu deweloperów wysoko ceni również Hyperledger Composer, system służący do tworzenia aplikacji blockchainowych i sieci biznesowych. To nas cieszy tym bardziej, że obecnie pracujemy nad kompatybilnością Composera z Hyperledger Sawtooth.

Wielu deweloperów było zainteresowanych również innymi naszymi produktami: Hyperledger Iroha, Hyperledger Indy, SETH. W naszej kampanii zatytułowanej Share your story, w której deweloperzy opowiadają o sposobach wykorzystania naszych technologii, na pytanie „dlaczego wybrałeś Hyperledger?” wielu z nich odpowiadało, że ceni wartości reprezentowane przez Fundację Linuksa i opensource’owy charakter współpracy. 70 proc. respondentów jako główny powód podało również fakt, że nasz blockchain nie jest powiązany z żadną kryptowalutą. Co ciekawe, zgłaszały się do nas osoby działające w rozmaitych dziedzinach, przede wszystkim związanych z łańcuchem dostaw, mechanizmami głosowania i aplikacjami na użytek opieki zdrowotnej. Najwyraźniej nadszedł moment, w którym blockchain zaczął znajdować zastosowanie poza fintechem.

Spośród projektów, o których opowiedzieli nam deweloperzy za pośrednictwem Share your story, większość ma charakter pilotażowy, jednak część z nich trafiła już na łamy mediów. Przykładowo NuArca, stworzony na bazie Hyperledger Fabric we współpracy z American Stock & Transfer system głosowania by proxy. Wersja produkcyjna programu ma pojawić się w październiku.

Wymienię również Main Street Mission, przedsięwzięcie nonprofit zajmujące się dystrybucją żywności. Wykorzystuje ono system tokenowy zwany Barts w celu właściwego rozdzielania dóbr i usług między potrzebujące osoby. Barts można otrzymywać w zamian za uczestnictwo w kursach, pracę wolontariacką i wspieranie działalności Main Street Mission, a także za dołączenie do organizacji. Obecnie MSM rozwija model zakupowy, umożliwiający ludziom w potrzebie zakup żywności za tokeny Barts. Ich posiadacze mogą również przekazywać je innym ludziom, by zapłacić za ich usługi lub ich wspomóc. To projekt, który rokuje nadzieję na stworzenie gospodarki bezgotówkowej na małą skalę.

Jakie są najważniejsze różnice między Hyperledger a Ethereum i innymi frameworkami blockchainowymi?

MP: Hyperledger to otwarte konsorcjum zrzeszające organizacje i pojedynczych deweloperów w celu opracowania protokołów i standardów służących poprawie wydajności i niezawodności technologii blockchain. Naszym celem jest dostarczenie różnym społecznościom narzędzi do tworzenia własnych łańcuchów, a nie nakłanianie wszystkich do wykorzystania jednego łańcucha. Wyobrażamy sobie globalny ekosystem, w którym funkcjonuje wiele łańcuchów, część o charakterze publicznym, jak kryptowaluty, część o charakterze ograniczonym (permissioned). Ostatecznym celem naszych prac jest rozwój technologii DLT, która jest współdzielona, transparentna i zdecentralizowana.

Ethereum ma wiele różnych zastosowań: jako kryptowaluta, stos technologiczny, który może być wykorzystany z pominięciem kryptowaluty, czy zestaw standardów technologicznych. Hyperledger posiada projekt o nazwie Hyperledger Burrow, który stosuje standard Wirtualnej Maszyny Ethereum i może być wykorzystany w ekosystemach biznesowych. Nie mamy jednak nic wspólnego z kryptowalutowymi aspektami Ethereum.

Inną platformą DLT jest Corda. Różni się ona od systemów Hyperledger w kilku aspektach związanych z architekturą, dzięki czemu może lepiej sprawdzać się w określonych zastosowaniach. Została ona stworzona z myślą o branży finansowej, jednak jak na razie nie pojawiła się wystarczająca liczba wdrożeń tej technologii, by móc ocenić jej atuty i słabości.

Chcę tu zaznaczyć, że Hyperledger rozwija i promuje szereg technologii blockchainowych o zastosowaniach biznesowych, m.in. frameworki DLT, silniki smart contractów, biblioteki klientów, interfejsy graficzne, biblioteki narzędziowe i przykładowe aplikacje. Wśród nich są: Hyperledger Fabric, Hyperledger Sawtooth, Hyperledger Burrow, Hyperledger Iroha i inne. Można się z nimi zapoznać pod tym adresem https://www.hyperledger.org/projects.

Jak będzie wyglądał 2018 r. dla blockchaina i Hyperledger? Jakie są dominujące trendy w branży i kolejne etapy rozwoju technologii łańcucha bloków?

MP: Mam nadzieję, że 2018 przyniesie postępy różnych projektów Hyperledger, m.in. więcej wersji produkcyjnych aplikacji stworzonych na bazie naszej technologii. Przykładowo spółka Change Healthcare ogłosiła, że na początku roku uruchomi aplikację do obsługi reklamacji opartą na Hyperledger Fabric. W bieżącym roku zamierzamy zwiększyć swoją obecność na wydarzeniach branżowych, tworzyć więcej contentu, wspierać większą liczbę projektów i grup roboczych oraz stymulować wzrost członkostwa. Próbujemy nawiązać kontakt z podmiotami z szerszego spektrum branżowego i pogłębić istniejące relacje.

Sądzę, że wszystkie strony zaangażowane w rozwój blockchaina będą skupiały się na zwiększeniu interoperacyjności ponad warstwą DLT. Niezbędne jest wypracowanie prostych rozwiązań obejmujących różne blockchainy. Z satysfakcją zaprezentowaliśmy kolejny z naszych projektów: Hyperledger Quilt, wokół którego chcemy zgromadzić szeroką społeczność. Kolejne nasze projekty będą związane z wzajemną integracją i rozwojem interoperacyjności oraz dodatkowych opcji przydatnych dla deweloperów.

Rozmawiał Przemysław Ćwik
e-mail: p.cwik/at/bithub.pl

CordaEthereumhyperledgerHyperledger BurrowHyperledger FabricHyperledger IrohaHyperledger Sawtooth
Komentarze (0)
Dodaj komentarz