P. Schiff | Wzrost BTC to sprawka wielorybów, które wciągają innych do gry przed wielkim krachem

Peter Schiff znowu powtarza swoje opinie odnośnie manipulacji na rynku BTC. Według znanego propagatora złota, bitcoin nie osiągnie żadnych nowych maksimów. Aktualny wzrost BTC ma, wg Schiffa, wiązać się z zupełnie innym zjawiskiem…

Dyrektor generalny Euro Pacific Capital, Peter Schiff wydaje się nieporuszony niedawnym impulsem wzrostowym na wykresie bitcoina. Schiff zyskał sławę, dokładnie przewidując kryzys na rynku finansowym w 2008 roku.

Zwolennik złota nadal twierdzi, że rynek kryptowalut został zmanipulowany przez wieloryby z głębokimi kieszeniami.

W jednym ze swoich ostatnich tweetów Schiff napisał, że bitcoinowe wieloryby chcą chronić się przed nadchodzącym krachem na rynku. Sprzedają swoje BTC i wykorzystują złudzonych wizją wzrostów hodlerów, aby zarobić.

Schiff zareagował na ostatni wzrost BTC i skupione wokół niego wydarzenia ze spokojem i stonowaną opinią. 28 października podzielił się nią na Twitterze. Jego zdaniem, niedawna zmiana na wykresie BTC nie miała nic wspólnego z Chinami. Peter Schiff nie ma jednak żadnych wątpliwości co do tego, że dotyczy ona wielorybów, którzy przez takie impulsy z łatwością przyciągają innych. Co zaś, z dużym pokładem łatwowierności „wchodzą w rynek”.

Jak informowaliśmy Was wcześniej, Schiff zapowiadał spadki kursu BTC nawet do 2000 dolarów. Niecały tydzień później mieliśmy do czynienia z trzecim, największym dziennym wzrostem w historii kryptowaluty.

Jego prognoza odnośnie wyceny BTC za 4000 $, którą przedstawiał zaraz po gwałtownym zanurzeniu się Bitcoina do poziomu 8000 $, również się nie sprawdziła. Przy okazji – przypomnijmy sobie spekulacje i komentarze odnośnie wrześniowego spadku:

Jaka jest Wasza opinia ten temat? Czy powody, które podaje Peter Schiff, rzeczywiście jako jedyne stoją za wzrostami wyceny BTC? Zapraszamy do dyskusji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

BitcoinkrachKryptowalutyPeter Schiffwzrost bitcoina
Komentarze (0)
Dodaj komentarz