Opioidy za bitcoin | Biały Dom wytacza ciężkie działa

Biały Dom wydał 21 sierpnia komunikat, w którym wyraził gotowość do dokładnego przyjrzenia się sprawie działań marketingowych nakierowanych na sprzedaż nielegalnych opioidów za pośrednictwem deep web.

Syntetyczne opioidy, takie jak Fentanyl, sprzedają się podobno w dark webie „jak ciepłe bułeczki”. W kontekście tego problemu mówi się o wurtualnych walutach – głównie o bitcoinie – jako narzędziu wykorzystywanym do prania brudnych pieniędzy i ułatwiającym proceder nielegalnego handlu tymi sybstancjami w sieci.

Opioidy farmaceutyczne kwitną na szemranych rynkach

Biały Dom wyraźnie wskazał w okólniku, że należy zwiększyć świadomość dotyczącą głębi problemu w imieniu firm farmaceutycznych, platform handlu elektronicznego, firm komunikacyjnych i aplikacji społecznościowych. Biały Dom przyznaje również, że znaczna część handlu nielegalnymi substancjami odbywa się face-to-face.

Nielegalne rynki internetowe oferują ludziom szeroką gamę leków. Handlarze sprzedają leki o uzasadnionych zastosowaniach medycznych, które są przeznaczone dla pacjentów, którzy naprawdę ich potrzebują. Są jednak sytuacje, kiedy przedmiotem obrotu stają się bardzo szkodliwe substancje, które nie przedstawiają żadnej wartości medycznej.

Postęp technologiczny oraz popularyzacja Silk Road doprowadziła do tego, że wielu sprzedawców leków narkotycznych postrzega internet jako główne źródło sprzedaży. Te osoby / podmioty były wcześniej ograniczone do własnego regionu geograficznego; teraz, gdy Internet pozwala im dotrzeć do ogromnej liczby osób, po prostu wykorzystują tą możliwość.

Cel! Bitcoin!

W wydanym przez Biały Dom oświadczeniu słowo Bitcoin pojawia się dokładnie dwa razy. Czytamy o kryptowalucie jako narzędziu umożliwiającym zakup opioidów. Odwołano się również do komunikatu z marca 2019 w sprawie wyprania środków z ponad 3200 transakcji kupna-sprzedaży opioidów za pomocą bitcoina.

[…] Na tych stronach internetowych fentanyl i inne syntetyczne opioidy można kupić za pomocą Bitcoin lub innych tradycyjnie akceptowanych metod płatności.

źródło: tutaj

W marcu 2019 r. JCODE przeprowadził dochodzenie i doprowadził do aresztowania rzekomego sprzedawcy w Darknecie i jego współspiskowca w Nowym Jorku. Jeden z pozwanych przeprowadził na rynku 3200 transakcji i dystrybuował karfentanyl, fentanyl i analog fentanylu, podczas gdy drugi pozwany rzekomo wysyłał narkotyki za pośrednictwem USPS. Jeden z oskarżonych przeprowadził ponad 1,77 miliona dolarów przez portfele Bitcoin […]

źródło: tutaj

Twarde, często niezrozumiałe stanowisko władz

Wydanie komunikatu nie jest to zaskoczeniem, biorąc pod uwagę stanowisko prezydenta Trumpa w sprawie kryptowalut.

Co ciekawe, przynajmniej Biały Dom przyznaje, że znaczna część tego procederu odbywa się za pośrednictwem gotówki w bezpośrednim kontakcie kupującego z dealerem. Innego zdania jest Steve Mnuchin, który uważa, że ​​gotówka nie jest wykorzystywana do żadnych działań przestępczych.

Niektórzy uważają, że wojna Stanów Zjednoczonych na tym froncie wypchnęła szereg leków o wartości medycznej poza granice prawa. W ten sposób rząd niejako „pomógł” stworzyć „solidne” czarne rynki.

Sprawa pokazuje niestety, że zakazanie czegoś nie zmniejsza bynajmniej popytu lub podaży na dany towar lub usługę. Dochodzi po prostu do wypchnięcia działalności w odmęty Internetu, w których rzecz jasna giną także rządowe podatki.

BitcoinDonald Trump
Komentarze (0)
Dodaj komentarz