Blockchain wspomoże opiekę zdrowotną. IBM pracuje nad nową platformą

IBM po raz kolejny udowadnia, iż technologia blockchain może posiadać szereg zastosowań wykraczających poza kryptowaluty. Amerykańskie firmy z branży ubezpieczeń zdrowotnych będą współpracować z IBM w celu utworzenia zintegrowanej platformy blockchain, która pomoże przyspieszyć procesy związane z autoryzacją ubezpieczeń oraz zarządzaniem bazami danych klientów. Czołowe przedsiębiorstwo Aetna i inni amerykańscy ubezpieczyciele zdrowotni użyją systemu opartego na blockchainie IBM. Platforma ma również na celu obniżenie kosztów w branży opieki zdrowotnej, szczególnie w aspekcie ubezpieczeń zdrowotnych. 

Firmy stwierdziły, że chcą używać blockchain, aby poprawić przejrzystość i interoperacyjność procesów firmowych. Jak podaje Fortune, w skład konsorcjum wchodzi także amerykańska korporacja sektora usług finansowych PNC Bank i Health Care Service Corporation. Wspólnie przeprowadzą eksperymenty na platformie blockchain znanej jako Hyperledger Fabric w celu ograniczenia błędów administracyjnych i usprawnienia prowadzenia rejestrów. Podczas trwania początkowej fazy projektu, firmy zamierzają identyfikować przypadki użycia w celu wykazania przydatności technologii do bezpiecznej wymiany danych dotyczących opieki zdrowotnej.

„Dzięki zastosowaniu technologii blockchain będziemy pracować nad poprawą dokładności danych dla dostawców, regulatorów i innych interesariuszy, a także zapewnić naszym członkom większą kontrolę nad własnymi danymi.” – powiedział Claus Jensen, CTO w firmie Aetna

Głównym celem projektu jest stworzenie zintegrowanej sieci blockchain, która pomnoży korzyści członków ekosystemu opieki zdrowotnej w bezpiecznym środowisku sieci. Korzystając z tej technologii, przedsiębiorstwa będą w stanie usunąć problem dublowania danych i zredukować koszty administracyjne.

Blockchain a opieka zdrowotna – badanie PwC

We wrześniu ubiegłego roku opisywaliśmy badanie przeprowadzone przez agencję PwC. Badanie dotyczyło zainteresowania blockchainem przez szeroką gamę firm i przedsiębiorstw z różnych gałęzi przemysłu. Jak mogliśmy wyczytać z badania, aż 84% z badanych 600 firm chciało skorzystać z (lub są w trakcie wdrażania) systemów opartych o technologię blockchain.

Ciekawym zobrazowaniem był wykres kołowy dotyczący wykorzystania technologii w konkretnych gałęziach przemysłu. Wynik odzwierciedlał dominację zastosowań dla usług finansowych, z czego 46% określiło go jako wiodący sektor. Oprócz usług finansowych, znalazła się tam również opieka zdrowotna, która uplasowała się na 4 pozycji i uzyskała 11%.

źródło: https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html

Co sądzicie o rosnących zastosowaniach technologii blockchain? Zapraszamy do dyskusji!

Bazy danychBlockchainIBMrozwój
Komentarze (0)
Dodaj komentarz