Bitcoin za 300 tys. $ w 2026? | Według BNC-BLX to możliwe

Dziś, w dobie świętowania dziesiątej rocznicy wydobycia bloku 0 wielu z nas zastanawia się, jaka przyszłość czeka Bitcoina, jeżeli chodzi o wycenę wartości? Można również zadać pytanie, w jaki sposób można jak najlepiej tę wartość określić? Czy można i czy jest sens to w ogóle przewidywać? Istnieje kilka metodologii, dzięki którym możemy próbować wyznaczyć realną wartość Bitcoina oraz prawdopodobny kierunek ruchu ceny. Cały czas musimy mieć jednak z tyłu głowy fakt, że tak wysoko wrażliwy instrument, jak Bitcoin, nie jest wcale łatwo wycenić. Pozostaje jeszcze kwestia „wróżenia z fusów”. Chcę stanowczo i jednoznacznie podkreślić, że poniższy tekst temu nie służy. Bardzo przyjemnie jest bowiem analizowanie podpartej matematyką projekcji cenowej o tak wysokich poziomach😊.

Brave New Coin i Smartbit | Początek historii

W 2015 roku nowozelandzka firmie Brave New Coin i Australia Smartbit utworzyły spółkę partnerską w celu stworzenia nowego indeksu kryptowalutowego. Firmy uruchomiły wspólnie BNC Bitcoin Liquid Index (BNC-BLX), próbując stworzyć „pierwszy sprawdzalny indeks” dla rynków finansowych.

Zgodnie z informacjami, które na początku współpracy przekazały współpracujące podmioty, „partnerstwo” miało być pierwszym, które rozpocznie proces zwany „market-chaining”, w ramach którego dane finansowe, takie jak indeksy rynkowe, notowania i transakcje będą zabezpieczone na Blockchain.

W opinii CEO

Fran Strajnar, CEO of BNC, wypowiadał się o projekcie w następujących słowach:

„Wyobraź sobie umieszczenie S&P 500 na blockchainie. Każda usługa, osoba lub maszyna korzystająca z tego Indeksu zyskuje natychmiastowo zaufaną trzecią stronę, która sprawdzi, czy oficjalne opublikowane kursy zostały faktycznie uwzględnione. Nasze partnerstwo wzmocniło pozycję BNC i ofertę usług firmy w branży, czyniąc ją silniejszą i bardziej dogłębną. BNC będzie poszerzać gamę rozwiązań i narzędzi programistycznych, które planujemy wprowadzić na rynek. Ten pierwszy krok jest początkiem większego projektu, łączącego dane finansowe i blockchain, w dokładny i przejrzysty sposób”.

„Możemy zabezpieczyć każdy kanał danych rynkowych w Blockchain w sposób, który nie zagraża własności intelektualnej, łamie istniejące modele przychodów, jak również nie otwiera uczestników na rynkowe manipulacje. Inwestorzy mają zaufanie do matematyki o wiele bardziej, niż ufają innym ludziom „- stwierdził Strajnar.

Założenia partnerstwa potwierdzają, że proces Market-Chaining ma wiele zalet. Przykładowo, gdy dany składnik aktywów jest zarejestrowany przez dostawcę indeksu na blockchain, każda uprawniona strona może sprawdzić, czy strony trzecie działają zgodnie z prawem, kiedy pośredniczą, sprzedają. Ma to wpływ na audyt handlu i rozliczeń.

Korzyści

Według BNC największą korzyścią dla instytucji jest możliwość całkowitego przeniesienia zaufania klientów i automatyzacja audytu w ramach łańcucha wartości. Po raz pierwszy protokół matematyczny przyjmuje rolę centralnego urzędu informacji, a zatem zarówno klient, jak i instytucja mogą mieć równe prawa. To powinno dać klientom ogromny wzrost zaufania do wszystkich uczestniczących w rynku firm.

Cztery lata po pomyślnym zaimplementowaniu rozwiązań Bitcoin Liquid Index okazuje się, że rozwiązanie ma się dobrze i jest wykorzystywane z powodzeniem przez wiele instytucji, traderów oraz inwestorów indywidualnych.

Bitcoin za 300 000 dolarów w 2025?

Na platformie tradingview można znaleźć wykres, na którym przedstawione zostały potencjalne cykle wzrostowe Bitcoina. Wizualizacja została sporządzona z wykorzystaniem BraveNewCoin Liquid Index dla Bitcoina (BLX).

Autor wpisu sugeruje, że pojawiające się wokół prognozy na wykresach są błędne, ponieważ linie wsparcia i oporu nie są linearne w wykresach wykorzystujących skalę logarytmiczną. W takim ujęciu może to wskazywać na to, że w dłuższych horyzontach czasowych wzrosty podlegają stopniowemu spowolnieniu w czasie.

Autor uzasadnia to w ten sposób, że kurs Bitcoina kontynuuje swój ruch wykładniczo, a to może prowadzić do niebotycznych poziomów ceny w 2025 roku. Propozycja uwzględnia momenty halvingów w sieci, a w tych okresach obserwuje się spadki.

W takim podejściu, w perspektywie długoterminowej, od 2030 roku w górę, Bitcoin może zostać wyceniony na blisko milion dolarów. Z wykresu można wyczytać dodatkowo, że kolejne wierzchołki w tym trendzie mogą wystąpić w 2022 i 2026 roku i wynieść odpowiednio 100 000$ i 300 000 dolarów za sztukę:

Po co powstał BLX?

BNC opracowało Bitcoin Liquid Index (BLX), aby spełnić wymagania rynku dotyczące jednej, niezawodnej i uczciwej ceny USD dla Bitcoin. Ma się opierać o rzeczywiste transakcje na żywo. Indeks ma na celu raportowanie ceny rynkowej z wyznaczeniem poziomów płynności, które mogłyby być sygnałem do płynnego wejścia w rynek.

BLX przechwytuje kompleksową, globalną próbkę płynności na najwyższych obrotach giełdowych i o wysokiej jakości. Idealny do rozliczeń i dokładnego wyceny w miejscu, BLX API obejmuje 30-sekundową wycenę w ciągu dnia, na koniec dnia, OHLCV oraz średnią ważoną czasowo i objętościowo.

Jak konstruowany jest index?

BLX BNC jest konstruowany przy użyciu danych cenowych z rzeczywistych transakcji i giełdowych ksiąg transakcyjnych. Dane handlowe w czasie rzeczywistym są przechwytywane i odpowiednio formatowane. Anomalie transakcji są oznaczone i przechowywane, ale nie mają wpływu na obliczanie indeksu. Księgi zamówień są również próbkowane, zarówno bid, jak i ask, w celu ustalenia głębokości i płynności rynku.

Bitcoin Liquid Index | Na ile jest wiarygodny?

API BNC Bitcoin Liquid Index (BLX) określa punkt cenowy w USD za jeden Bitcoin w odstępach co 30 sekund – w oparciu o obszerną metodologię BNC-BLX. Ten interfejs API zapewnia pozyskiwanie danych w czasie rzeczywistym i obsługę dokładnych historycznych danych dla rynku Bitcoina, których początek przypada na początek handlu na MtGox we wczesnym okresie 2010 roku.

Składowe BLX

Indeks uwzględnia takie zmienne, jak:

 • EOD (End of Day Order) – zlecenie na koniec dnia to zlecenie kupna lub sprzedaży, które złożyli inwestorzy, który jest otwarty tylko do końca dnia.
 • OHLCV – zagregowana forma danych handlowych dla Open, High, Low, Close i Volume. Open i Close to pierwszy i ostatni poziom ceny w określonym przedziale czasowym. High i Low oznaczają najwyższą i najniższą cenę w tym okresie. Volume to całkowita wartość obrotu w tym okresie. Te dane przedstawia najczęściej wykres świecowy.
 • Średnie ważone T-WAP – algorytm oparty na średniej ważonej cenie w porównaniu do średniej ceny ważonej wolumenem. Jest to również jeden z pierwszych algorytmów wykonawczych i w przeciwieństwie do większości algorytmów jest to pasywny algorytm wykonania, który czeka na odpowiednią cenę rynkową, zamiast jej szukać. Ponieważ TWAP nie zajmuje się wolumenem, niezwykle łatwo jest go uzyskać. Wystarczy uzyskać typową cenę dla każdego paska okresu, korzystając z poniższego równania, a następnie obliczyć średnią typowych cen. 

Typical Price = (Close+High+Low+Open)/4

 • Średnia ważona V-WAP – Średnia ważona wolumenem – V-WAP jest jednym z najbardziej podstawowych i powszechnie używanych wskaźników rynkowych przez traderów na całym świecie. W książce „Algorithmic & Trading DMA” możemy przeczytać o V-WAP, że „jako wzorzec szybko stała się wszechobecna, ponieważ daje rzetelne odzwierciedlenie warunków rynkowych w ciągu dnia i jest prosta do obliczenia. Doprowadziło to do tego, że algorytmy, które śledziły benchmark V-WAP stały się niezwykle popularne. „
Jak liczyć V-WAP?

Obliczenie V-WAP jest stosunkowo proste i można to zrobić nawet na kartce papieru dla  niewielkiej ilości danych. W podejściu matematycznym równanie V-WAP prezentuje się następująco:

gdzie P jest ceną i-tego trade’u, a V jest wielkością związaną z i-tym trade’m. W rzeczywistości obliczenie pierwszego VWAP zajmuje pięć kroków. Po pierwsze, tylko jeśli używamy danych intraday do badania, musimy obliczyć typową cenę (typical price) dla naszych interwałów. Następnie pomnożyc cenę przez objętość okresu i utworzyć sumę bieżącą tych wartości dla przyszłych transakcji. Po czwarte, tworzymy skumulowany wolumen, a na koniec dzielimy skumulowane mnożenie ceny i objętości, wykonując całkowity wolumen, aby uzyskać V-WAP. Mówiąc prościej, V-WAP to obrót podzielony przez całkowity wolumen transakcji.

Metodologia i kwalifikatory giełdowe

BLX pobiera dane tylko z najbardziej płynnych giełd na podstawie wolumenu i głębokości zbioru transakcji. Biorąc pod uwagę, że giełdy są organizacjami zewnętrznymi działającymi na niestabilnym i konkurencyjnym rynku, BNC dokonuje przeglądu swojej składowej i metodologii indeksowania co kwartał, aby zapewnić jakość swoich indeksów.

Aby giełda mogła zostać włączona do BLX, musi spełniać następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Oferuje w pełni zautomatyzowany handlu Bitcoinem z uwzględnieniem wolumenu, głębokości i spójności transakcji,
 • Nalicza opłaty transakcyjne,
 • Zapewnia stabilny interfejs API z opcją ciągłego rejestrowania danych w czasie rzeczywistym,
 • Wskazuje udokumentowane, niezakłócone procesowanie wpłaty / wypłaty dla klientów,
 • Wykazuje zgodność z obowiązującymi przepisami w swojej jurysdykcji operacyjnej,
 • Wypełnia procedury AML (Anti-Money Laundering) i KYC (Know Your Customer),
 • Utrzymuje się w pierwszej dziesiątce w zakresie płynności w odpowiednich parach tradingowych za poprzedni kwartał.

Aktualne informacje

10 stycznia tego roku Fran opublikował finalną, jak to określił, wersję wykresu obrazującego historyczne i projekcyjne cykle rynkowe Bitcoina w oparciu i BLX. Poniformował o tym na swoim Tweeterze, aktualizując datę najbliższego szczytu na rok 2022:

Wykres prezentuje się następująco:

Co to może oznaczać?

Na podstawie powyższego wykresu i projekcji Fran wysnuł następujące obserwacje, hipotezy i wnioski:

 1. Procentowe wzrosty dzielą się co cztery lata ….. Odpowiednio z wystąpieniem halvingu bloków…
 2. Rynki byków są coraz dłuższe. Wskazuje to na szerszą adopcję / dystrybucję Wzrost instrumentów pochodnych zmniejsza zmienność i wydłuża czas między dołkami a szczytami.
 3. Łącząc to z punktem 2, RSI osiąga swoje maxima w coraz dłuższych interwałach każdego cyklu byków. Jednakże ich paraboliczny charakter rozpoczyna się wcześniej i trwa dłużej, aż osiągnie punkt kulminacyjny.
 4. 100 Moving Avarage (średnia krocząca zaznaczona grubą żółtą linią) okazuje się być podstawą dla ultra-długoterminowych trendów. Jeśli to się kiedyś złamie, możemy spodziewać się przedłużającego się rynku niedźwiedzi i powyższa mapa będzie nieważna. Jest to przydatne do identyfikacji dna.
 5. BTC nie ma prostych den. Ma tendencję do osadzania się płasko się przez 6 miesięcy w okresie akumulacji. Przykładem może być listopad 2018 roku.
 6. Teraz do lipca cena będzie prawdopodobnie w przedziale od 3,2 do 5 tys. Prawdopodobnie ponownie odbija się od tego 100MA. MA może zakończyć lipiec ok. poziomu 3500, co byłoby potwierdzeniem zmiany trendu.

Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat BLX i projekcji poziomów i cyklów cenowych opartych o ten indeks. Jak zawsze, jestem bardzo ciekawy Waszej opinii na ten temat.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.
BLX
Komentarze (0)
Dodaj komentarz