Bitcoin powyżej 20 000 USD! Jakie szanse na dalsze wzrosty?

Wielu analityków zwiastowało spadki. Natomiast Bitcoin, po ciężkiej przeprawie przebił poziom 20 000 USD. Wczorajszy dzień został zamknięty na poziomie 20 300 USD. Pozostaje pytanie co dalej. To tylko fałszywe wybicie i powinniśmy spodziewać się spadków? A może są szanse na dalsze wzrosty w najbliższym czasie?

Warto zauważyć, że w ostatnich dniach wzrosła nie tylko cena Bitcoina. Wzrosty możemy zaobserwować także na indeksie S&P 500, NASDAQ, brytyjskie FTSE, Dow Jones, ETH. Natomiast wskaźnik siły dolara spada.

Taka zmiana może oznaczać, że poprawie uległy nastroje inwestorów na całym rynku, a nie tylko w branży kryptowalut.

W najbliższej przyszłości dalsze wzrosty?

O ile wiele osób jest zdania, że ze względu na sytuację makroekonomiczną ciężko w najbliższej przyszłości oczekiwać trwałej i długoterminowej zmiany trendu, to jak najbardziej możliwe są krótkoterminowe wzrosty.

Niektórzy analitycy już wcześniej prognozowali taki kurs. Do tego grona zalicza się m.in. il Capo of Crypto:

W połowie września prognozował on krótkoterminowy wzrost do poziomu 20 300 – 20 600 USD, a następnie spadek do 14 000 – 16 000 USD. 

Jednocześnie aktualne nastroje na rynku zaskoczyły nawet jego:

Spodziewał się gwałtownego wzrostu ceny i spadków.

Nie brakuje także większych optymistów. McKenna uważa, że cena BitCoina może wejść na poziom nawet 24 400 USD:

Oznacza to, że cena miałaby wzrosnąć jeszcze o ponad 4000 USD. Jednocześnie w nowszym tweecie zauważa on, że potrzebne są kolejne dowody na odwrócenie trendu:

Natomiast Rekt Capital zauważa, że obecnie cena zbliża się do końca konsolidacji, co może zwiastować większe ruchy:

Na koniec warto przytoczyć jeszcze jeden tweet il Capo of Crypto:

Ostrzega on przed chciwością. Warto tę radę sobie wziąć do serca – chciwość na rynku krypto nie popłaca.

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKryptowaluty
Komentarze (0)
Dodaj komentarz