Bankructwo Genesis. Firma złożyła wniosek o upadłość

W nocy z 19 na 20 stycznia czasu polskiego firma Genesis Global Holdco i jej spółki zależne złożyły do sądu wnioski o upadłość. Proces będzie nadzorowany przez specjalny, niezależny komitet przy zarządzie firmy oraz rzecz jasna, czujne oko Temidy. GGH przedstawił przed wymiarem sprawiedliwości plan i mapę drogową, aby zabezpieczyć interesy wierzycieli i przygotować masę upadłościową do dalszego działania pod nowym zarządem.

Bankructwo, upadłość, restrukturyzacja – potato, potatoeh

Bankructwo kojarzy się jednoznacznie – więcej długów jak aktywów, co zostało to pod młotek, a komu zabraknie ten frajer. No nie do końca, to nie takie proste. Bankructwo, upadłość i restrukturyzacja to trzy różne procesy (a do tego w polskim i amerykańskim prawie różnie działające). Terminy często stosuje się zamiennie, ale nie będziemy się tu bawić w encyklopedię prawa. Co więc konkretnie czeka Genesis?

Firma prowadziła od jakiegoś czasu rozmowy z wierzycielami oraz Digital Currency Group (spółką-matką), odnośnie optymalnego rozwiązania fatalnej sytuacji finansowej. Teraz rozpoczęła nadzorowany przez sąd proces upadłościowy, który jeśli przebiegnie pomyślnie, ma zapewnić optymalne rozwiązanie dla wierzycieli.

Zobacz też: Davos: kredyty węglowe na blockchainie to za mało

Jak będzie wyglądało bankructwo Genesis w praktyce?

Genesis Global Holdco, Genesis Global Capital oraz Genesis Asia Pacific Pte złożyły przed Sądem Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Nowy Jork dobrowolne wnioski o bankructwo zgodnie z Rozdziałem 11 Kodeksu Upadłościowego USA.

Inne podmioty zależne Genesis zajmujące się instrumentami pochodnymi, handlem na rynku kasowym i działalnością powierniczą, a także Genesis Global Trading, nie zostały uwzględnione w zgłoszeniu i kontynuują operacje handlowe z klientami.

Słowo restrukturyzacja lepiej opisuje „na chłopski rozum” to, co będzie się działo z dziećmi DCG.

Jak podaje Business Wire, plan wyjścia z kryzys zawiera propozycję globalnego rozwiązania wszystkich roszczeń. Ma się to odbyć poprzez utworzenie funduszu powierniczego, który będzie dystrybuował aktywa do wierzycieli. Plan przewiduje dwutorowy proces, zmierzający do sprzedaży masy upadłościowej, pozyskania kapitału i/lub przeprowadzenia transakcji kapitałowej, która umożliwiłaby powstanie przedsiębiorstwa pod nowym zarządem.

Spółka wykorzysta wpływy z transakcji na uczciwą i sprawiedliwą spłatę wierzycieli. Jeżeli proces wprowadzania aktywów do obrotu nie doprowadzi do sprzedaży lub pozyskania kapitału, wierzyciele otrzymają udziały w zreorganizowanym GGH.

Derar Islim, tymczasowy prezes zarządu Genesis komentuje:

Chociaż poczyniliśmy znaczne postępy w udoskonalaniu naszych planów biznesowych, aby rozwiązać problemy z płynnością spowodowane ostatnimi nadzwyczajnymi wyzwaniami w naszej branży, w tym niewypłacalnością Three Arrows Capital i bankructwem FTX, restrukturyzacja sądowa stanowi najbardziej efektywną drogę, dzięki której możemy zachować aktywa i osiągnąć najlepszy możliwy wynik dla wszystkich interesariuszy Genesis.

Może cię również zainteresować:

BankructwogenesisGGHRestrukturyzacjaupadłość
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
  • gate io app

    Reading your article helped me a lot and I agree with you. But I still have some doubts, can you clarify for me? I’ll keep an eye out for your answers.