Przeglądany tag

Wall Street

Wall Street jest symbolem i geograficznym centrum amerykańskiego kapitalizmu. Symbolicznie, jako nazwa, odnosi się do wszystkich banków, funduszy hedgingowych i podmiotów prowadzących handel papierami wartościowymi, które kierują amerykańskim systemem finansowym. Pod względem geograficznym jest to centrum finansowej dzielnicy Manhattanu. Biegnie na wschód /zachód przez osiem przecznic od Broadway do South Street.

Giełda nowojorska znajduje się na 11 Wall Street. W pobliżu, ale nadal uważanej za jej część, znajduje się sześć innych firm. Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku znajduje się pod adresem Liberty Street 33. NASDAQ OMX znajduje się na Liberty Place 1. Goldman Sachs znajduje się przy 200 West Street, a JPMorgan Chase przy 200 Park Avenue. NYMEX znajduje się przy One North End Avenue w World Financial Center. Nawet Wall Street Journal nie ma na samej Wall St. Ma siedzibę przy 1211 Avenue of the Americas.

Wall St. obejmuje rynek akcji, rynek obligacji, rynek towarów, rynek kontraktów terminowych i rynek walutowy. Pierwotnym celem rynku papierów wartościowych było pozyskiwanie funduszy na rozwój, rentowność i tworzenie miejsc pracy dla firm.

Co zmieniło Wall Street? Po pierwsze, zniesienie ustawy Glassa-Steagalla w 1999 r. Pozwoliło to każdemu bankowi na wykorzystanie oszczędności deponentów do inwestowania w skomplikowane papiery wartościowe zwane instrumentami pochodnymi. Oparli swoją wartość na różnych rodzajach kredytów, w tym zadłużeniu na kartach kredytowych, obligacjach korporacyjnych i hipotekach.