Przeglądany tag

Szwajcaria

Szwajcaria to górzysty kraj bez dostępu do morza. Położenie geograficzne Szwajcarii w Europie Środkowej i neutralność zapewniły jej stabilność polityczną i status jednego z najbogatszych krajów świata.

Szwajcaria od wieków była państwem neutralnym. Oznacza to, że nie może brać udziału w konflikcie zbrojnym, jeśli nie zostanie zaatakowana. Siły zbrojne Szwajcarii mogą być użyte tylko do samoobrony i zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do Organizacji Narodów Zjednoczonych Szwajcaria przystąpiła dopiero w 2002 roku. Otoczona przez Unię Europejską wahała się między dążeniem do ściślejszego zaangażowania swojego potężnego sąsiada i innymi organizacjami międzynarodowymi, a preferowaniem kursu bardziej izolacjonistycznego.

W ramach szwajcarskiego systemu demokracji bezpośredniej, który nie ma odpowiednika w żadnym innym kraju, obywatele mają bezpośredni wpływ na ich własne sprawy. Są zapraszani do urn kilka razy w roku, aby głosować w referendach ogólnokrajowych lub regionalnych oraz w inicjatywach ludowych.