Przeglądany tag

Startup

Startup to młoda firma założona przez jednego lub więcej przedsiębiorców w celu opracowania unikalnego produktu lub usługi i wprowadzenia go na rynek. Typowy startup ze swej natury jest operacją o początkowo ograniczonych zasobach, często z początkowym finansowaniem od założycieli lub ich przyjaciół i rodzin.

Jednym z pierwszych zadań startupu jest zebranie znacznych pieniędzy na dalszy rozwój produktu lub usługi, który chce wdrożyć i wypromować. Aby to zrobić, twórcy startupu muszą przedstawić mocny argument, jeśli nie prototyp, potwierdzający ich twierdzenie, że ich pomysł jest naprawdę nowy lub stanowi świetne ulepszenie czegoś na danym rynku.

Chociaż zdecydowana większość startupów upada, niektórzy przedsiębiorcy odnoszący największe sukcesy w historii stworzyli startupy, takie jak Microsoft (założony przez Billa Gatesa), Ford Motors (założony przez Henry’ego Forda) i McDonald’s (założony przez Raya Kroca).

Na wczesnych etapach startupy mają niewielkie lub żadne dochody. Mają pomysł, muszą się rozwijać, testować i wprowadzać na rynek. To wymaga znacznych pieniędzy, a właściciele startupów mają kilka potencjalnych źródeł do wykorzystania:

Tradycyjne źródła finansowania obejmują pożyczki dla małych firm z banków lub spółdzielczych kas pożyczkowych, sponsorowane przez rząd pożyczki z lokalnych banków oraz dotacje udzielane przez organizacje non-profit.

Tak zwane inkubatory, często kojarzone ze szkołami biznesowymi i innymi organizacjami non-profit, zapewniają mentoring, przestrzeń biurową i fundusze startowe dla startupów.

Startupy nie mają historii i mają do wykazania mniejszy zysk. To sprawia, że ​​inwestowanie w nie jest ryzykowne. Jeśli pomysł wydaje się być wartościowy, potencjalni inwestorzy mogą skorzystać z jednego z kilku podejść, aby oszacować, ile pieniędzy startup może potrzebować, aby go uruchomić.

Jedno z podejść uwzględnia wydatki, które firma już poniosła na rozwój swojego produktu lub usługi i zakup aktywów fizycznych. Ta metoda wyceny nie uwzględnia przyszłego potencjału przedsiębiorstwa ani wartości niematerialnych.

Podejście rynkowe uwzględnia koszty podobnych firm w niedawnej przeszłości. Takie podejście może być utrudnione, jeśli pomysł na startup jest naprawdę wyjątkowy.

Podejście „discounted cash flow” uwzględnia spodziewane przyszłe przepływy pieniężne firmy. To podejście jest wysoce subiektywne.

Podejście na etapie rozwoju przypisuje większy zakres potencjalnej wartości bardziej rozwiniętemu startupowi. Nawet jeśli nie jest to opłacalne, startup, który ma stronę internetową i może wykazać sprzedaż i ruch, prawdopodobnie uzyska wyższą wycenę niż taki, który ma tylko ciekawy pomysł.

Ponieważ startupy mają wysoki wskaźnik niepowodzeń, potencjalni inwestorzy biorą pod uwagę doświadczenie zespołu zarządzającego, a także pomysł.