Przeglądany tag

Rosja

Rosja to największy kraj na świecie. Powstała na fundamentach poradzieckich zawirowań gospodarczych i politycznych, aby spróbować odzyskać pozycję potęgi światowej.

Dochód z ogromnych zasobów naturalnych, przede wszystkim ropy i gazu, pomógł Rosji przezwyciężyć załamanie gospodarcze w 1998 r. Załamanie cen ropy w 2014 r. zakończyło jednak długi okres dobrobytu.

Państwowy monopol gazowy Gazprom wciąż zaspokaja dużą część potrzeb Europy.

Prezydent Władimir Putin to dominująca postać polityczna Rosji. Od 2000 r. wzmocnił swoją kontrolę nad instytucjami państwowymi i mediami. Proces ten został ostatnio uzupełniony naciskiem na zaciekły nacjonalizm i wrogość wobec Zachodu.

W ramach tego tagu przeczytasz teksty o tematyce gospodarczej, geopolitycznej i finansowej, które wiążą się bezpośrednio z Rosją.