Przeglądany tag

Kryptografia

Kryptografia jest związana z procesem przekształcania zwykłego tekstu w niezrozumiały tekst i na odwrót. Jest to metoda przechowywania i przesyłania danych w określonej formie, tak aby mogli je odczytać i przetworzyć tylko ci, dla których są one przeznaczone. Kryptografia nie tylko chroni dane przed kradzieżą lub zmianą, ale może również służyć do uwierzytelniania użytkowników.

Wyznaczniki kryptografii współczesnej:

Poufność – nikt nie może zrozumieć informacji

Integralność – informacji nie można zmienić.

Niezaprzeczalność – nadawca nie może zaprzeczyć swoim zamiarom przesłania informacji na późniejszym etapie

Uwierzytelnianie – nadawca i odbiorca mogą potwierdzić nawzajem swoje intencje

Kryptografia jest używana w wielu aplikacjach, takich jak karty transakcji bankowych, hasła komputerowe i transakcje e-commerce, a ostatnio również w kryptowalutach.

Trzy podstawowe rodzaje technik kryptograficznych obejmują:

1. Kryptografia z kluczem symetrycznym

2. Funkcje skrótu.

3. Kryptografia klucza publicznego

Kryptografia klucza symetrycznego: zarówno nadawca, jak i odbiorca mają wspólny klucz. Nadawca używa tego klucza do szyfrowania zwykłego tekstu i wysyłania zaszyfrowanego tekstu do odbiorcy. Z drugiej strony odbiorca stosuje ten sam klucz do odszyfrowania wiadomości i odzyskania zwykłego tekstu.

Kryptografia klucza publicznego: jest to najbardziej rewolucyjna koncepcja ostatnich 300-400 lat. W kryptografii klucza publicznego używane są dwa powiązane klucze (publiczny i prywatny). Klucz publiczny może być swobodnie rozpowszechniany, a powiązany z nim klucz prywatny pozostaje tajemnicą. Klucz publiczny jest używany do szyfrowania, a do odszyfrowywania używany jest klucz prywatny (kryptowaluty).

Funkcje skrótu: w tym algorytmie nie jest używany żaden klucz. Wartość skrótu o stałej długości jest obliczana jako zwykły tekst, co uniemożliwia odzyskanie zawartości zwykłego tekstu. Wiele systemów operacyjnych używa także funkcji skrótu do szyfrowania haseł.