Przeglądany tag

Kopanie Bitcoin

Kopanie Bitcoin to przetwarzanie transakcji w systemie waluty cyfrowej, w którym zapisy bieżących transakcji, zwane blokami, dodawane są do rekordów przeszłych transakcji w ramach łańcucha bloków (blockchain).

Bitcoin jest definiowany przez podpisany cyfrowo zapis jego transakcji. Blok jest zaszyfrowanym dowodem pracy (proof-of-work, PoW), utworzonym w procesie wymagającym dużej mocy obliczeniowej.

Górnicy używają oprogramowania, które umożliwia rozwiązywanie algorytmów związanych z transakcjami. W zamian otrzymują określoną liczbę BTC na blok. Łańcuch bloków zapobiega próbom wydania bitcoina więcej niż raz (double spending – podwójne wydatkowanie).

Pierwotnie kopanie bitcoin odbywało się na procesorach poszczególnych komputerów, z większą liczbą rdzeni i większą szybkością, co skutkowało większą rentownością. Następnie system został zdominowany przez układy z wieloma kartami graficznymi, następnie programowalne przez użytkownika FPGA i wreszcie układy specyficzne dla aplikacji (ASIC). Ewolucja układów do kopania bitcoina nastawiona była, rzecz jasna, na bardziej wydajny mining skupiony na jak najmniejszym zużyciu energii elektrycznej.