Przeglądany tag

Internet

Internet zrewolucjonizował nasze życie swoimi możliwościami technicznymi. Jak powstał Internet i w jaki sposób udało mu się rozprzestrzenić na całym świecie i dotrzeć do ponad miliarda użytkowników?

Internet to globalna sieć komputerów, która działa podobnie jak system pocztowy tyle, że z prędkością poniżej sekundy. Tak jak poczta umożliwia przesyłanie sobie nawzajem kopert zawierających wiadomości, tak Internet umożliwia komputerom przesyłanie sobie nawzajem małych pakietów danych cyfrowych.

Aby to działało, używają wspólnego „języka” o nazwie TCP / IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol). Jeśli jesteś w sieci, masz adres IP.

Jak to działa?

Wysyłając list, nie musisz wiedzieć o furgonetkach, pociągach i samolotach, które przewożą go do miejsca przeznaczenia, ani o tym, przez ile urzędów pocztowych przejeżdża po drodze. Nie musisz też wiedzieć, w jaki sposób pakiety danych internetowych są przesyłane różnymi kablami, routerami i komputerami-hostami w drodze do miejsca przeznaczenia.

Jednak różne pakiety mogą przyjmować różne trasy, co sprawia, że ​​Internet jest stosunkowo odporny. Awaria określonego węzła lub hosta generalnie ma niewielki lub żaden wpływ na resztę systemu.

Koperta pocztowa może zawierać wiele różnych typów danych: list miłosny, fakturę, zdjęcie i tak dalej. Pakiety danych w Internecie również zawierają różne typy danych do różnych zastosowań. Typowe typy obejmują strony internetowe, wiadomości e-mail i duże pliki, które mogą być cyfrowymi plikami wideo, plikami muzycznymi lub programami komputerowymi.

Obecnie Internet jest często używany do zapewnienia łatwego w użyciu interfejsu dla wielu aplikacji, w tym poczty e-mail, przesyłania plików, grup dyskusyjnych Usenet i wiadomości (Internet Relay Chat). To sprawia, że ​​sieć i internet wydają się być tym samym. Jednak te aplikacje istniały jeszcze przed wynalezieniem sieci i nadal mogą działać bez niej.

Geneza sieci Internet

Internet wywodzi się z sieci ARPAnet, stworzonej przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych w latach 60. Powstało wiele innych sieci – niektóre przez firmy komercyjne, inne w różnych krajach – ale nie mogły one łatwo rkomunikować ze sobą.

Vint Cerf i Bob Kahn opracowali protokół TCP / IP (w 1974 r.), aby łączyć ze sobą różne sieci. Internet był zatem „siecią sieci”, chociaż protokół internetowy (IP) znacząco je zdominował.

Pod koniec 1969 roku w ARPAnet były tylko cztery komputery i wszystkie znajdowały się na uniwersytetach w USA. W 1986 liczba ta wzrosła do 5000 hostów internetowych, po czym liczba użytkowników szybko wzrosła do milionów, a następnie do setek milionów.

Globalna dominacja Internetu

Głównymi powodami tego ogromnego wzrostu było otwarcie sieci akademickiej i rządowej dla użytkowników komercyjnych oraz jej szybkie rozprzestrzenienie się ze Stanów Zjednoczonych na resztę świata.

Sprzymierzone czynniki to ogromny wzrost rynku komputerów osobistych w latach osiemdziesiątych XX wieku, wynalezienie sieci World Wide Web przez Tima Bernersa-Lee na początku lat dziewięćdziesiątych oraz powszechna adopcja łączy szerokopasmowych w 2000 roku.

Przeglądarki internetowe sprawiły, że Internet jest wystarczająco łatwy w użyciu dla każdego. Dzięki stosunkowo niedrogim komputerom osobistym i zaletom łączy szerokopasmowych korzystają z nich miliardy ludzi na całym świecie.