Przeglądany tag

Giełdy

Giełdy to scentralizowane lokalizacje, w których akcje notowanych spółek  są kupowane i sprzedawane. Giełdy różnią się między sobą, ponieważ zbywalne aktywa są ograniczone do akcji, obligacji czy innych produktów giełdowych.

W sektorze kryptowalut również mamy do czynienia z giełdami. W tym przypadku giełdy kryptowalut to serwisy internetowe z interfejsem użytkownika. Na takich giełdach można kupować, sprzedawać, obracać czy też przechowywać aktywa cyfrowe.

Jeżeli chodzi o tradycyjne giełdy, główna różnica między stosowaniem giełdowych i pozagiełdowych metod handlu akcjami polega na tym, że na giełdzie transakcje odbywają się raczej z udziałem pośredników niż bezpośrednio między dwiema stronami. Oznacza to, że istnieją surowsze przepisy dotyczące inwestorów i spekulantów, a także spółek giełdowych.

Firmy często muszą spełnić określone standardy, zanim będą mogły być notowane na giełdzie – standardy te mogą się różnić w zależności od giełdy. Na przykład NASDAQ wymaga, aby firmy miały minimalną wartość rynkową 70 milionów dolarów, zanim będą mogły być notowane, podczas gdy giełda nowojorska wymaga, aby wartość firmy wynosiła 100 milionów dolarów.

Na całym świecie istnieje wiele giełd. Jednymi z największych giełd są New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ i Tokyo Stock Exchange (JPX). Inne znane giełdy to London Stock Exchange (LSE), Shanghai Stock Exchange (SSE) i Bombay Stock Exchange (BSE).

W kontekście najbardziej popularnych giełd kryptowalut warto wymienić BitMEX, Binance, OKEx, BitBay czy Bitfinex.