Jak transakcje w Ethereum dodawane są do blockchainu?

Transakcje kryptowalutowe zapisywane są w blokach dodawanych do łańcucha (blokchainu) złożonego z poprzednio dodanych bloków. Jednak transakcje nie trafiają do blockchainu od razu. Zasadniczo zapisy na ich temat mogą być przechowywane w dwóch miejscach: bloku lub puli transakcyjnej (transaction pool, w skrócie tx pool).

Kiedy węzeł sieci otrzymuje informację na temat transakcji, umieszcza tę transakcję właśnie w puli transakcyjnej. Transakcje znajdujące się w tx pool nie posiadają żadnego potwierdzenia. Do uzyskania przez nie potwierdzenia niezbędny jest udział minerów. Gdy węzeł zaczyna przeprowadzać operację kopania, wybiera z puli transakcyjnej transakcję o najwyższej wartości – a dalej następne w kolejności pod względem wartości. Transakcje dodawane są do kopania pojedynczo. Kiedy węzeł wyczerpie wszystkie transakcje zawarte w tx pool lub wykorzysta tzw. gasLimit (gas, czyli paliwo, to niekonwertowalny na walutę zasób wykorzystywany do obliczenia ceny transakcji w Ethereum i określający koszt obliczenia i potwierdzenia tej transakcji), blok zostaje wykopany i dodany do łańcucha, czyli blockchainu.

Następnie węzeł hashuje ten blok do momentu, gdy wygeneruje hash dostatecznie unikalny, by został zaakceptowany przez sieć. Każdy blok w blockchainie zawiera hash poprzedniego bloku. Dzięki temu bloki są wzajemnie powiązane i uporządkowane według kolejności dodania ich do blockchainu

Transakcje znajdujące się w tx pool pozostają w tej lokalizacji, dopóki nie zostaną wykopane lub – z jakiegoś powodu – trwale unieważnione.

BlockchainEthereum
Komentarze (0)
Dodaj komentarz