Przewidział największy krach bitcoina | Teraz wycofuje cały swój kapitał z kryptowalut

Weteran tradingu, znany w branży aktywów cyfrowych z trafnej prognozy historycznego upadku bitcoina w 2018 roku przyznał, że właśnie opuścił rynek kryptowalut.

Peter Brandt, dyrektor generalny firmy Factor LLC powiedział, że sprzedaje większość swojego portfela w akcjach, rynku walutowym i BTC, aby przejść na dolara amerykańskiego.

Trader uważa, że ​​bańka na rynku amerykańskim znajduje się w końcowej fazie:

„Oto, w co wierzę, jeśli chodzi o rynek amerykański: walcz z Fedem o własną zagładę. Zbyt wczesne obstawianie spadków może cię zniszczyć. Rynek jest w ostatnim okresie przed 12-letnią hossą. Bańka może rozszerzać się dalej, niż ktokolwiek się spodziewa, a następnie ostatecznie pęknąć. Ogromne zyski […]”.

Chwila chwila… Dolar!?

Jak donosi MarketWatch, po pięciu słabych miesiącach indeks dolara amerykańskiego nieznacznie odbił (+ 0,5%) w tym tygodniu. Zarówno złoto, jak i Bitcoin zareagowały negatywnie na ten rozwój wypadków. Sam „król kryptowalut znacząco obniżył loty. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs BTC wynosi 10 358 USD, co oznacza spadek o prawie 10% w ciągu dnia.

wykres BTC USD od TradingView

Brandt wyrażał wcześniej optymizm odnośnie długoterminowych perspektyw bitcoina. W grudniu 2019 r. oraz w lutym, na miesiąc przed wybuchem pandemii Covid-19 w Stanach Zjednoczonych, przedsiębiorca twierdził, że BTC znajduje się w historycznym trendzie wzrostowym i wykazuje wczesne oznaki, że może wzrosnąć „znacznie wyżej” niż 100 000 USD.

„Możemy wykorzystać ten ostatni dołek, który widzieliśmy w grudniu, który łączy się z grudniem 2018 r., jako coś w rodzaju przedefiniowania ruchu parabolicznego, który może się teraz rozwijać. Ma to swoje konsekwencje.

Nie chcę zbytnio wyprzedzać faktów, ponieważ mogę tutaj argumentować, że nie jestem pewien, czy naprawdę jest możliwe, że przekroczymy znacznie więcej niż 100 000 USD i nie stanie się to do 2021 r.”

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCKurs Bitcoinapeter brandt
Komentarze (0)
Dodaj komentarz