Reed-Stark: Lepiej uciekajcie z kryptowalutowych giełd. Zmierzch całej branży crypto?

John Reed-Stark to były prawnik z jednostki SEC Enforcement Division z prawie 20 letnim doświadczeniem. Przez 11 lat pracował jako szef jednostki Office of Internet Enforcement w Amerykańskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd. Za pośrednictwem Twittera przekazał, że platformy kryptowalutowe 'znajdują się pod oblężeniem regulacyjnym, które dopiero się rozpoczęło’. Zwrócił się bezpośrednio do swoich obserwujących by ktokolwiek może, wycofał się z crypto platform teraz. Stark poprosił by nim wyleje się na niego krytyka wziąć pod uwagę, że nie ma żadnych udziałów w rynku crypto i wielokrotnie publicznie krytykował SEC. Co zatem ma do przekazania? Przetłumaczyliśmy jego stanowisko i przedstawiamy je poniżej jako potencjalnie istotne.

Stanowisko Starka

 • SEC dobrze radzi sobie z egzekwowaniem przepisów związanych z kryptowalutami. Oczywistym jest, że platformy handlu kryptowalutami są wysoce ryzykowne i niebezpieczne o czym przekonało się wielu (mimo krytyki osób z branży). Dlaczego brak rejestracji w SEC ma znaczenie

Rejestracja firm finansowych w SEC:

 • Nakazuje, aby fundusze inwestorów i papiery wartościowe były odpowiednio obsługiwane i przechowywane bez konfliktu interesów
 • Zapewnia, że inwestorzy rozumieją ryzyko związane z zakupem często niepłynnych i spekulacyjnych papierów wartościowych, które są przedmiotem obrotu na platformie kryptowalutowej
 • Bezbłędnie przedstawia kupującym ostatnie ceny papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na platformie kryptowalutowej;
 • Zapewnia odpowiednie dokumenty źródłowe dotyczące ich polityki handlowej, praktyk i procedur.

Wynika z tego, że wszystkie podmioty świadczące usługi finansowe muszą ostrożnie obchodzić się z dostępem do funduszy inwestorów i kontrolą nad nimi. Oraz zapewnić wszystkim użytkownikom odpowiednią ochronę i wiadomości (to wszystko kosztuje). W przypadku tradycyjnych firm zarejestrowanych w SEC, regulator ma nieograniczony i natychmiastowy wgląd w każdy aspekt działalności. W przypadku platform handlu kryptowalutami SEC nie ma żadnego nadzoru i dostępu. Ma niewielką zdolność do wykrywania, badania i powstrzymywania nieuczciwych zachowań. W rezultacie rynek crypto działa bez większego nadzoru, nie posiadając.

Dlaczego?

 • Nie ma cech charakterystycznych tradycyjnego przejrzystego programu nadzoru firmy finansowej, takiej jak broker-dealer lub doradca inwestycyjny. Przez to SEC nie może analizować ani weryfikować działalności handlowej i rozliczeniowej na rynku. Ani tożsamości klientów oraz innych krytycznych danych pod kątem ryzyka i oszustw;
 • SEC lub Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) licencjonują osoby zaangażowane w handel kryptowalutami. SEC nie może wykrywać indywidualnych wykroczeń i egzekwować naruszeń. SEC wbrew swojej misji nie może zapewnić, że interesy każdego klienta są chronione i nienaruszalne
 • Systemy zgodności, personel i infrastruktura – SEC nie może dowiedzieć się, skąd pochodzą kryptowaluty ani kto posiada większość z nich. Utrudnione są rutynowe czynności weryfikacyjne i dochodzeniowe oraz rutynowe kontrole. Takie jak inspekche i audyty SEC lub FINRA. Wynika z tego brak weryfikacji krytycznych zabezpieczeń i mechanizmów zgodności.

Co oznacza kryptowalutowa próżnia regulacyjna?

Wg. Starka dla klientów platform aktywów cyfrowych, takich jak większość tzw. giełd kryptowalut, istnieje nie luka w ochronie klientów. To jest przepaść. W przeciwieństwie do firm finansowych zarejestrowanych w SEC, platformy handlu kryptowalutami nie mają:

 • Wymogów dotyczących prowadzenia dokumentacji i archiwizacji w odniesieniu do operacji, komunikacji, handlu lub jakiegokolwiek innego aspektu działalności.
 • Wymogów dotyczących wyceny lub przepływu zleceń lub korzystania z wewnętrznych platform i systemów przez pracowników.
 • Konieczności przestrzegania amerykańskich ustaw i przepisów zakazujących manipulacji, wykorzystywania informacji poufnych w obrocie papierami wartościowymi. Co za tym idzie brak regulacji w zakresie grania przeciwko klientom i innych nieuczciwych zachowań;
 • Obowiązkowych wymogów lub standardów w zakresie cyberbezpieczeństwa w celu zwalczania atakujących online i ochrony prywatności;
 • Wymogu ustanowienia obowiązkowych wymogów dotyczących zwiększania wiedzy klientów;
 • Obowiązku posiadania wewnętrznych zespołów ds. zgodności z przepisami, obsługi klienta i zgłaszania nieprawidłowości w celu rozpatrywania i archiwizowania skarg klientów
 • Wymogu cofnięcia opłat w przypadku wystąpienia sporu lub problemu.

Co jeszcze?

 • Brak obowiązkowych, solidnych i udokumentowanych procesów dochodzenia roszczeń i zarządzania skargami klientów (nawet gdyby istniała formalna struktura składania skarg na platformie handlu aktywami cyfrowymi, pseudoanonimowy charakter walut wirtualnych, łatwość transportu transgranicznego i międzypaństwowego oraz brak formalnego systemu bankowego stwarza ogromne wyzwania dla organów ścigania w zakresie prowadzenia dochodzeń i zatrzymywania osób, które wykorzystują kryptowaluty do nielegalnych działań).
 • Obowiązku przestrzegania publicznie rozpowszechnianych krajowych najlepszych ofert kupna i sprzedaży oraz innych powiązanych wymogów dotyczących najlepszej realizacji zleceń klientów.
 • Brak minimalnych standardów finansowych dotyczących działalności, płynności i kapitału netto; – brak amerykańskiego rządowego zespołu obiektywnych audytorów, którzy kontrolowaliby i badali uczciwość, realizację i przejrzystość transakcji.
 • Wymogu zapewnienia spójności operacji handlowych, tj. że stosowane protokoły handlowe, które określają sposób interakcji i realizacji zleceń oraz dostęp do usług handlowych platformy, są takie same dla wszystkich użytkowników.
 • Obowiązku opracowywania kodeksów etyki i zgodności dla podmiotów z Wall Street (niezależnie od statusu rejestracji), które zakazywałyby ich pracownikom inwestowania w kryptowaluty lub inwestycje NFT.

Według Starka wszystko to jest proste i logiczne. Rejestracja SEC ustanawia krytyczne wymogi, które chronią inwestorów przed ryzykiem i rynki przed globalnym ryzykiem systemowym. Nie bez powodu SEC powstał po 1929 roku. Wymogi sprawiają również, że rynki amerykańskie należą do najbezpieczniejszych, najsolidniejszych i najbardziej dynamicznych na świecie.

Może Cię zainteresuje:

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i GiełdBitcoinBTCKryptowalutySEC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz