Komisja Europejska chwali IOTA, która chce zrewolucjonizować europejskie miasta

Komisja Europejska chwali IOTA

Komisja Europejska opublikowała wczoraj raport z projektu CityxChange prowadzonego przez Fundację IOTA na swojej stronie internetowej zawierającej wyniki badań. W raporcie stwierdzono, że inicjatywa UE czyni ogromne postępy w „tworzeniu zdecentralizowanej i opłacalnej platformy handlu energią”. Rozpoczęty w 2018 r. i finansowany przez UE projekt ma na celu stworzenie do października 2023 r. inteligentnych miast, w których całe dzielnice wytwarzają i zarządzają własną energią.

Smart Cities

Według nowego raportu Komisji Europejskiej, istotnym aspektem inicjatyw inteligentnych miast jest tworzenie „przyjaznych dla klimatu i zrównoważonych obszarów miejskich”. Jednym z nich jest projekt CityxChange, którego celem jest zbudowanie całych regionów miejskich z wykorzystaniem 100% energii odnawialnej do 2050 r. W tym celu nowe i istniejące budynki zostaną zmodernizowane za pomocą urządzeń do wytwarzania i przesyłu energii.

Handel energią przez IOTA

Te energooszczędne budynki mogą dzielić się i sprzedawać nadwyżki energii za pośrednictwem rynku opartego na IOTA Tangle. Podstawą tego są liczniki energii, które automatycznie komunikują się i wymieniają informacje, dzięki czemu można żądać i oferować energię automatycznie i lokalnie. W odniesieniu do ogólnej koncepcji w raporcie stwierdzono:

Celem jest pomoc w osiągnięciu europejskich celów przejścia na czystą energię. Tworzenie neutralnych bloków energetycznych prowadzących do neutralnych energetycznie dzielnic i miast wiąże się z wykorzystaniem środków redukcji i efektywności energetycznej, lokalnych odnawialnych źródeł energii i lokalnych magazynów, a także handlu energią typu peer-to-peer (P2P).

Kluczowa IOTA

Ponadto w raporcie Komisji Europejskiej stwierdza się, że Fundacja IOTA wraz z partnerami projektu Powel AS i ABB AS została uznana za „kluczowego innowatora” przez Komisję Innowacji Komisji Europejskiej. Inicjatywa ocenia innowacje o dużym potencjale dla programów finansowanych przez UE pod kątem ich rozwoju i przyznała projektowi CityxChange klasę dojrzałości „business-ready”.

Klasyfikacja ta obejmuje innowacje, „dla których zebrano konkretne pomysły zorientowane na rynek (np. badania rynku, biznesplany, zaangażowanie użytkowników końcowych). Uważa się, że są one zaawansowane w przygotowaniu rynku, ale wymagany jest dalszy postęp w rozwoju technologii (około 20% wszystkich innowacji należy do tej kategorii).

Realny team

Obecnie istnieją dwie lokalizacje, w których program CityxChange jest pilotowany: Limerick (Irlandia) i Trondheim (Norwegia). Jednak sukces obu miast ma zostać powtórzony w pięciu kolejnych miastach w dalszej części projektu: Smolyan (Bułgaria), Písek (Czechy), Võru (Estonia), Sestao (Hiszpania) i Alba Iulia (Rumunia).

Zgodnie z dalszym badaniem w raporcie, wyniki projektu powinny doprowadzić do „zastosowanych ram”, które umożliwią „stworzenie wspólnego rynku energii i powiązanych społeczności, a także zawierać zalecenia dotyczące nowych interwencji politycznych, regulacji rynkowych i modeli biznesowych”.

Finansowy Krytyk

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz najnowszy odcinek:

IOTAKomisja EuropejskaSmart cities
Komentarze (0)
Dodaj komentarz