Glassnode: Największe w historii Bitcoina przetasowania wielorybów? 250 tys. BTC sprzedanych od maja! Czy na pewno?

Najnowsza analiza Glassnode pokazuje, że aktywność wielorybów w ostatnich miesiącach rosła. Przez obserwacje zmian salda różnych uczestników sieci Glassnode wyodrębnił porrfele powyżej 1000 BTC i przyjrzał się ich zachowanio. Dominacja napływu wielorybów na giełdy jest wysoka, odpowiada za ok. 41% wszystkich napływów. Ponad 82% z nich trafia na Binance. Analiza on-chain identyfikuje też, że wiele z adresów wielorybich to adresy krótkoterminowych spekulantów, które wchodzą na rynek w okolicach lokalnych dołków i szczytów. Przyjrzyjmy się więc wskaźnikom on-chain, które rzucą więcej światła na momentum Bitcoina i całego rynku kryptowalut.

Dane on-chain

W ostatnim raporcie Glassnode wskazał, że adresy wielorybów odnotowały spadek salda BTC. Poniższy wykres potwierdza ten trend. Wieloryby stanowią 46% całkowitej podaży wobec 63% na początku 2021 roku. Warto podkreślić też, że podmioty wielorybie obejmują też giełdy i duże scentralizowane fundusze, takie jak fundusze ETP, BTC czy holdingi prywatne np. Microstrategy czy ArkInvest.

Aby usunąć giełdy z tych danych Glassnode wyodrębnił BTC przepływające między podmiotami wielorybimi a giełdami. Wykres niżej pokazuje, że saldo wielorybów spadło o 255 tys. BTC od 30 maja 2023. Jest to największy miesięczny spadek salda w historii tj. 148 tys. BTC miesięcznie. Zatem widzimy olbrzymią zmianę, której warto się przyjrzeć.

Aby zbadać zależności i różne dane w obrębie grupy wielorybów, Glassnode obserwuje zmiany w podaży posiadanej przez każdą podkohortę w ciągu ostatnich 30 dni. Widzimy wówczas, że:

  • Wieloryby posiadające ponad 100 tys. BTC odnotowały wzrost salda o +6,6 tys. BTC.
  • Wieloryby posiadające od 10-100 tys. BTC zmniejszyły swoje saldo o -49,0 tys. BTC.
  • Wieloryby posiadające od 1 tys. do 10 tys. BTC odnotowały wzrost salda o około +33,8k BTC.

Hipoteza Glassnode

We wszystkich grupach wielorybów (także na giełdach) Glassnode dostrzegł redukcję netto o zaledwie -8,7 tys. BTC w ciągu ostatniego miesiąca. Pomimo ekstremalnych wartości pokazanych w Trend Accumulation Score, podmioty wielorybnicze były nieco neutralne w ostatnich miesiącach? Wg. analizy on-chain mamy do czynienia z sytuacją, gdzie:

  • Napływ wielorybów na giełdy jest duży, z 255 tys. BTC przepływającymi z wielorybów na giełdy;
  • Zagregowane grupy wielorybów obserwują zmiany wielkości sald BTC od -49 tys. do +33,8 tys. BTC.
  • Łącznie grupa wielorybów odnotowała tylko -8,7 tys. BTC odpływów netto.
  • Ponieważ zmiana salda jest stosunkowo płaska, a mimo to zachodzą bardzo duże zmiany zarówno między portfelami, jak i poprzez przepływy na giełdy zdaniem Glassnode jest wysoce prawdopodobne, że podmioty wielorybie przenoszą fundusze między sobą, dzieląc portfele.

Glassnode przetestował przedstawioną wżej hipotezę przetasowania wewnątrz portfeli wielorybów. W tym celu bada 30-dniową zmianę pozycji dla poszczególnych grup wielorybów (ponad 10 tys. BTC kolor czerwony, przedział 1-10 tys. BTC – kolor niebieski). Celem tego jest zidentyfikowanie oresów, w których grupa odnotowuje wzrost salda, podczas gdy druga odnotowuje jego spadek o 1:1 skali.

Na poniższym wykresie Glassnode wskazał okresy, w których można zidentyfikować odwrotną korelację wynoszącą -0,55 lub mniej (kolor zielonu). Widzimy, że taki przedział zbiegł się z niedawnym wzrostem rynku w kierunku 30 tys. dolarów. Sugeruje to, że wieloryby rzeczywiście wykazywały ostatnio względnie neutralną zmianę sald, a większość ich niedawnej aktywności polegała na przetasowaniach za pośrednictwem giełd.

Glassnode sprawdził wpływ wielorybich Bitcoinó na giełdy. Wykres poniżej można wykorzystać do analizy relacji między wielorybami a giełdami za pomocą dwóch grup danych:

  • Wpływy na giełdę denominowane w BTC przypisywane wielorybom
  • Procent wszystkich wpływów przypisywanych wielorybom

Podczas rajdu z ostatnich tygodni wolumeny napływu wielorybów na giełdy wzrosły znacząco, osiągając nawet ponad 16,3 tys. BTC średnio dziennie. Oznacza to dominację wielorybów na poziomie 41% wszystkich napływów. Skala jest ogromna, porównywalna zarówno z upadkiem LUNA (39%), jak i implozją FTX (33%). Ostatecznie jednak przewyższa je obie.

Wieloryby a giełdy

Analiza przepływów netto na giełdy może być wg. Glassnode wykorzystana jako wskaźnik wpływu na równowagę podaży i popytu. W ciągu ostatnich pięciu lat przepływy netto wielorybów na giełdy oscylowały w granicach ±5 tys. BTC/dzień. Jednak w czerwcu i lipcu tego roku napływ wielorybów utrzymywał się na podwyższonym poziomie nawet 12 tys. BTC dziennie.

Wskaźnik krótkoterminowych inwestorów Short-Term Holder SOPR to narzędzie Glassnode zapewniające zbieżność dla identyfikacji trendu sentymentu na rynkach spot. SOPR śledzi stosunek między średnią ceną kupna, a ceną sprzedaży przez adresy STH. Poniższy wykorzystuje linie odchylenia standardowego (90 dniowy interwał) do okresów, w których realizowany jest nadmierny zysk lub strata. Widzimy kilka przypadków, w których te przedziały cenowe zostały przekroczone w 2023 r. na lokalnych ekstremach.

Podsumowanie

Wg. Glassnode większość aktywnych podmiotów wielorybich jest klasyfikowana jako posiadacze krótkoterminowi. W związku z tym być może nie należy postrzegać ich zachowań jako wskaźników determinujących dalszy cykl ale bardziej jako sygnały krótkoterminowych zwrotów cenowych. Jednocześnie aktywność portfeli wydaje się budzić pewne podejrzenia. By wyciągnać więcej konstruktywnych wniosków i hipotez dot. przetasowań w portfelach potrzeba więcej czasu.

Może Cię zainteresuje:

BitcoinBlockchainBTCGlassnodekrypto wielorybyKryptowalutyon-chaintransakcje wielorybówWieloryby
Komentarze (0)
Dodaj komentarz