Glassnode | Większość świeżej krwi nie sprzedaje BTC w panice

Glassnode raportuje, że większość tegorocznej „świeżej krwi” nie sprzedaje BTC podczas korekt ceny.

Morale bitcoinowych hodlerów pozostaje na wysokim poziomie. Większość tych, którzy nabyli cyfrowe aktywo w tym roku, nie chciało sprzedawać nawet w chwili, gdy bitcoin odnotował największą korektę od początku bieżącego roku.

Wykres udostępniony przez firmę Glassnode ujawnił, że większość tych, którzy kupili bitcoiny w 2021 roku, nie uległa pokusie sprzedaży. Jeśli silny duch HODL w środku niestabilnego rynku wydaje Ci się dziwny, miernik SOPR (Spent Output Profit Ratio) może wyjaśnić pewne kwestie.

HODL! Rajd bitcoina jeszcze się nie skończył?

Glassnode oblicza SOPR, dzieląc cenę sprzedaży przez poniesioną cenę w momencie zakupu. Firma przygotowała szczegółowy artykuł, w którym podjęła temat metodologii zastosowanej do uzyskania SOPR i jej implikacji. Jeśli SOPR jest powyżej 1, sprzedawcy zyskują. W okresie bessy mają miejsce likwidacje, a wartość wskaźnika spada poniżej 1 – straty przeważają wówczas nad zyskami.

W lutym, nawet w najniższym punkcie, wskaźnik nie spadł poniżej 1, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy uważają, że rajd bitcoina jeszcze się nie skończył.

źródło: Glassnode

Mówiąc najprościej, wyjaśnia Glassnode, nowi bitcoinowcy nie wpadli w panikę podczas korekty rynkowej:

„60-dniowy SOPR […] bez spadku poniżej 1. Wskazuje to na wysoki poziom sentymentu HODL ze strony nowych inwestorów, ponieważ monety kupione w 2021 r. nie przyniosły strat podczas tego ostatniego spadku.”

Do gry dołączają również więksi gracze…

Wskaźnik cytowany przez Glassnode może być nowym sposobem oceny nastrojów na rynku, który znajduje się obecnie w jurysdykcji dużych instytucji i wielorybów, którzy w perspektywie długoterminowej nie są nastawieni na nic innego, jak na osiąganie zysków.

Firmy te kupiły bitcoin jako środek przechowywania wartości i zabezpieczenie przed możliwym kryzysem, który może narastać w wyniku nadmiernego drukowania pieniędzy, czy też stagnacji światowej gospodarki z powodu koronawirusa.

Przykładowo MicroStrategy kupiło BTC na kwotę przekraczającą 4 miliardy dolarów. W chwili, gdy rynek korygował się w trendzie wzrostowym, firma systematycznie dokupowała więcej:

Podobnie zachowała się Tesla, która kupiła bitcoiny za 1,5 miliarda dolarów i zmieniła swoją politykę korporacyjną, aby ostatecznie zaakceptować BTC jako środek płatności za swoje produkty, a co za tym idzie, być w stanie zwiększyć swoje własne zasoby BTC.

Zarówno Michael Saylor – CEO MicroStrategy – jak i Elon Musk – CEO Tesli – utrzymywali, że ich strategia polega właśnie na hodlingu (trzymaniu długoterminowym), a nie na grze spekulacyjnej.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz