Długoterminowi posiadacze bitcoina stoją przy swoim i nie realizują zysków

Najnowszy raport od Glassnode wskazuje, że rynek bitcoina nie jest bynajmniej nasycony zamiarem realizacji zysków.

Jak wynika z raportu z 22 listopada opracowanego przez Glassnode, długoterminowi posiadacze BTC (Long Term Holders – LTH) wydają się minimalizować wymiar sprzedaży a konto zwiększania swoich pozycji. Pozostaje to, rzecz jasna, w zgodzie z naturą LTH, aczkolwiek każde ATH na rynku bitcoina może skłonić do rozważania opcji upłynnienia choć części portfela.

Analitycy Glassnode zbadali wskazania Spent Volume Age Bands – SVAB – wskaźnika, który określa wiek monet dominujących w przepływach on-chain w danym dniu. Wskaźnik ten może być wykorzystywany do określenia, kiedy rozpoczyna się proces realizacji lub akumulacji zysków.

W toku analizy Glassnode wykazało, że konsekwentne wydawanie monet starszych niż jeden miesiąc rozpoczęło się w listopadzie 2020 r. i zakończyło między kwietniem a majem 2021 r. Wskaźnik SVAB rósł proporcjonalnie wraz z ceną bitcoina aż do czasu osiągnięcia ATH w październiku, po czym spadł do 2,5% dziennego wolumenu.

„Można to zinterpretować jako fakt, że długoterminowi posiadacze BTC zmniejszają wymiar sprzedaży. Tym samym bardziej prawdopodobne jest, że będą zwiększać pozycje, a nie wychodzić z nich.”

źródło: link

Całkowita podaż utrzymywana przez posiadaczy krótkoterminowych (STH) jest na wieloletnim, najniższym poziomie – poniżej 3 milionów BTC. Oznacza to, że ​​liczba BTC zaparkowanych na adresach LTH jest na najwyższym poziomie od wielu lat.

W raporcie stwierdzono również, że „obserwowanie, jak STH dostarczają tak niskie ceny, podczas gdy cena jest zbliżona do ATH, jest stosunkowo wyjątkowym przypadkiem”.

Co ciekawe, chociaż krótkoterminowi posiadacze realizowali zyski na ostatnich szczytach, rynek wciąż zdaje się nie odczuwać nadmiernego nasycenia realizacją zysków.

Komentując raport Glassnode, Colin Wu napisał na Twitterze, że rekordowy wynik uzyskała również liczba adresów BTC z niezerowym saldem. Sugeruje to, że pomimo 18% spadku ceny aktywa w stosunku do odnotowanego w połowie pździernika ATH na poziomie 69 000 USD, akumulacja kryptowaluty trwa nadal.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCGlassnode
Komentarze (0)
Dodaj komentarz