Bitcoin: Największa aktywność wielorybów od 2017 roku zwiastunem wzrostów?

Dane on-chain pokazują, że bitcoinowe wieloryby wykazują największą aktywność od 2017 roku. Co może to oznaczać dla kryptowaluty?

Wieloryby BTC w ruchu

Jak zauważył Ki Young Ju, dane on-chain wykazują oznaki aktywności wielorybów, których rynek nie widział od 2017 roku.

Zastosowanym wskaźnikiem jest tutaj „średnia przeniesionych tokenów” (tokens transferred mean – TTM), która mówi nam o średniej liczbie bitcoinów zaangażowanych w transakcję. Wysokie wartości tego wskaźnika oznaczają, że w sieci mają miejsce duże transakcje. Sugerowałoby to podwyższony stopień wktywności wielorybów w tym okresie.

Z drugiej strony, niskie wartości oznaczają, że łańcuch bloków Bitcoina doświadcza „normalnej” aktywności transakcyjnej. To zaś, co oczywiste, oznaczałoby niewielką aktywność wielorybów w sieci.

Spójrz na dwa wykresy, które porównują wartości TTM BTC w latach 2017-2021:

źródło: link

Jak widać na wykresie po prawej, wieloryby wydają się obecnie przesuwać swoje monety w dużych ilościach, ponieważ średnia kwota transakcji wzrosła pięciokrotnie. Tego rodzaju aktywność wielorybów nie miała miejsca od 2017 r., kiedy zaobserwowano podobny trend, co widać na wykresie po lewej stronie.

Wskaźnik przepływu środków (Fund Flow Ratio) mówi nam, jaka część wszystkich transakcji on-chain obejmuje transakcje przychodzące do i z giełd. Jak twierdzi Ki Young Ju, wskaźnik ten pokazuje, że na giełdach nie odbywa się obecnie zbyt wielu transakcji.

Może to sugerować, że większość dużych transakcji wielorybów, o których tutaj mówimy, nie pochodzi z giełd. Analityk spekuluje, że może to wskazywać na trend zawierania transakcji pozagiełdowych ze względu na rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych.

Aktualna sytuacja na rynku BTC/USD

W chwili pisania tego tekstu cena bitcoina oscyluje wokół 61 000 USD, co oznacza około 10% spadku w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Poniższy wykres przedstawia price action króla kryptowalut od początku października:

wykres BTC/USD październik – listopad 2021; źródło: link

Po tym, jak Bitcoin osiągnął swój nowy rekord wszech czasów na granicy około 69 tysięcy dolarów, cena kryptowaluty zaczęła spadać. W tej chwili trudno powiedzieć, co będzie dalej, aczkolwiek rosnąca aktywność wielorybów (a co za tym idzie, aktywność instytucjonalna) może być zwiastunem wzrostów. Pozostaje zapytać, czy ostatni kwartał 2021 r. będzie jednym z najlepszych w dotychczasowej historii bitcoina?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTC
Komentarze (0)
Dodaj komentarz