Bitcoin na giełdach: 1,3 miliarda dolarów w 3 dni…

Mimo, że cena bitcoina spadła, liczba cyfrowych monet znajdujących się na giełdach spadła o 23 000 sztuki w ciągu zaledwie trzech dni.

Dane on-chain zdają się sugerować, że pomimo niedawnej korekty, w wyniku której bitcoin stracił w ciągu tygodnia około 20%, kryzys płynności może się nasilać. W ciągu zaledwie trzech dni z giełd zabrano ponad 23 000 monet o wartości ponad 1,3 miliarda dolarów.

1,3 mld USD w BTC wycofane z giełd w ciągu zaledwie trzech dni

Ali Martinez z firmy zajmującej się analizą blockchain Glassnode podkreślił ostatnio fakt zwiększonego wymiaru wypłat BTC z największych giełd kryptowalut.

Dane on-chain ujawniły, że liczba wypłat odnotowała w ciągu ostatnich kilku dni wyraźny wzrost. Co ciekawe, odbywało się to w towarzystwie spadków ceny kryptowaluty. W sumie z giełd zostało wycofanych w tym czasie ponad 23 000 cyfrowych monet.

Liczba bitcoinów na giełdach; źródło: Glassnode

Zbiegło się to z ostatnimi doniesieniami wskazującymi, że jeden z największych wielorybów BTC wznowił szaleństwo zakupów, gromadząc w ciągu kilku dni aktywa o wartości ponad 200 milionów dolarów.

Bitcoinowcy cały czas „in profit”

Jak wspomnieliśmy wcześniej, od kiedy bitcoin wyznaczył szczyt na wysokości około 69 000 USD, jego notowania znacząco spadły. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin kosztował 59 000 USD.

Wielu zdało się oczekiwać, że taki rozwój sytuacji na wykresie ceny bitcoina zaszkodzi inwestorom. Dane Glassnode ujawniły, że w stanie zysku utrzymało się 83% podaży BTC.

„Po osiągnięciu szczytowego poziomu 13,5 mln BTC, posiadacze długoterminowi ruszyli w ciągu ostatniego miesiąca 100 000 BTC, co stanowiło zaledwie 0,7% ich całkowitych zasobów.”

Analitycy Glassnode zapewnili, że większość zakupów, które miały miejsce w okolicach ostatniego szczytu pochodziło od posiadaczy krótkoterminowych, którzy pozostają w stanie niezrealizowanej straty.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

BitcoinBTCgiełdy kryptowalut
Komentarze (0)
Dodaj komentarz