Czy sztuczna inteligencja zagraża konkurencji i konsumentom? Raport i ostrzeżenie brytyjskiego CMA.

Sztuczna inteligencja: bytyjski organ nadzoru ds. konkurencji i rynków, znany jako Competition and Markets Authority (CMA), opublikował raport oraz proponowane zasady, mające na celu zapewnienie ochrony konsumentów i zdrowej konkurencji w odpowiedzialnym rozwoju i wykorzystaniu modeli podstawowych (Foundation Models – FMs) sztucznej inteligencji.

Logo CMA. Źródło: wikimedia

FMs to systemy sztucznej inteligencji (SI) o szerokich zdolnościach, które można dostosować do różnych, bardziej konkretnych celów. Ostatnie postępy w dziedzinie FMs i ich szybkie przyjęcie w wielu aplikacjach użytkowników (np ChatGPT) podkreślają ich potencjał do stymulowania innowacji i wzrostu gospodarczego. FMs mają potencjał do transformacji sposobu, w jaki żyjemy i pracujemy. Także do zmiany wielu branż. Te zmiany mogą nastąpić szybko i mają znaczący wpływ na ludzi, firmy i gospodarkę Wielkiej Brytanii – możemy przeczytać w raporcie.

Raport CMA dodatkowo podkreśla, że ludzie i firmy mogą odnieść korzyści, jeśli rozwój i wykorzystanie FMs będzie dobrze działać. Mogą to być nowe i lepsze produkty i usługi, łatwiejszy dostęp do informacji, przełomy naukowe i zdrowotne oraz niższe ceny. Wpływ FMs może również umożliwić szerszej gamie firm skuteczne rywalizowanie i stawianie wyzwań dla istniejących liderów rynkowych. Taka konkurencja i innowacja mogłyby korzystnie wpłynąć na całą gospodarkę, pomagając zwiększyć wydajność i generować wzrost gospodarczy.

Raport ostrzega również, że jeśli konkurencja będzie słaba lub twórcy nie będą przestrzegać prawa ochrony konsumentów, ludzie i firmy mogą ucierpieć. Na przykład ludzie mogą być narażeni na znaczne ilości fałszywych i wprowadzających w błąd informacji oraz oszustwa wykorzystujące SI. W dłuższej perspektywie kilka firm może wykorzystać FMs do zdobycia lub umocnienia pozycji na rynku. A także nie oferowania najlepszych produktów i usług lub pobierania wysokich cen.

Zobacz też: Magic Eden ogłosił, że będzie obsługiwać Solana cNFT – co to takiego?

Sztuczna inteligencja będzie regulowana

Proponowane zasady mają na celu kierowanie dalszego rozwoju i dobrego wykorzystania FMs. Tak, aby pomóc ludziom, firmom i gospodarce w pełnym korzystaniu z innowacji i wzrostu, jakie mogą one oferować. Zasady te opierają się na wnioskach wyciągniętych z ewolucji innych rynków technologicznych. Również na tym, jak mogą one być stosowane do FMs w miarę ich rozwoju.

Proponowane zasady to:

1. Odpowiedzialność – twórcy i użytkownicy FMs są odpowiedzialni za dostarczane konsumentom wyniki.
2. Dostęp – ciągły dostęp dla wszystkich do kluczowych informacji bez zbędnych ograniczeń.
3. Różnorodność – utrzymanie różnorodności modeli biznesowych, zarówno otwartych, jak i zamkniętych.
4. Wybór – wystarczający wybór dla firm, aby mogły decydować, jak korzystać z FMs.
5. Elastyczność – możliwość swobodnego przełączania się i/lub korzystania z wielu FMs według potrzeb.
6. Sprawiedliwe postępowanie – brak działań antykonkurencyjnych, w tym zabijającego konkurencję wewnętrznego wspierania, łączenia lub wiązania .
7. Przejrzystość – konsumentom i firmom udostępniane są informacje na temat ryzyka i ograniczeń treści generowanych przez FMs. Tak, aby mogli podejmować świadome decyzje.

W ciągu najbliższych miesięcy CMA przeprowadzi znaczący program zaangażowania z szerokim spektrum interesariuszy w Wielkiej Brytanii i za granicą, aby dalej opracować te zasady, pracując razem nad wsparciem pozytywnego rozwoju tych krytycznych rynków.

Może Cię zainteresować:

Raportregulacjesztuczna inteligencjaWielka Brytana
Komentarze (0)
Dodaj komentarz