Przeglądana kategoria

Surowce

Surowce na Bithub to przegląd sytuacji tego rynku, komentarze, analizy i wiele więcej.

W kategorii Surowce publikujemy teksty dotyczące handlu ropą naftową, gazem ziemnym, metalami szlachetnymi. Oprócz tego, przedmiotem zainteresowanie tej kategorii wpisów jest kawa, zboża czy też inwestycje w pierwiastki chemiczne.

W obrocie surowcami na giełdzie stosuje się wiele instrumentów. Do dyspozycji inwestorów są na przykład akcje spółek wytwórczych, różnego rodzaju kontrakty czy produkty strukturyzowane.

We współczesnej historii pieniądze zaczęły być wykorzystywane jako środek wymiany handlowej. Ułatwiło to znacząco ponowne przeliczanie cen towarów między sobą. W rezultacie powstało ryzyko wynikające z wahań kursów walutowych. Dlatego kolejnym kamieniem milowym w historii handlu towarami było notowanie surowców i pojawienie się towarowych instrumentów pochodnych.