Brytyjska Mennica Planuje odzyskiwać złoto ze starej elektroniki – Złoty Przegląd z FlyingAtom.gold, 18 – 24 października 2021

W ostatnim czasie na rynku inwestycyjnym działo się sporo. Bitcoin przebił kolejne ATH, inflacja wciąż rośnie, co wpływa na wzrost cen na giełdzie, w tym na złoto, którego cena dobiła do 1800 dolarów. Brytyjska mennica ma zamiar pozyskiwać złoto ze starej elektroniki.

Brytyjska Mennica Królewska planuje odzyskiwać złoto ze starej elektroniki

Brytyjska Mennica Królewska wraz z kanadyjskim start-upem Excir, planuje odzyskiwać złoto i srebro z zużytej elektroniki takiej jak smartfony i laptopy. W pojedynczych sztukach tych sprzętach znajduje się niewielka ilość surowców takich jak złoto czy srebro, jednak gdy weźmie się pod uwagę, że w roku 2019 wygenerowano 54 miliony odpadów (jak dotąd jest to rekordowa liczba odpadów), z czego tylko 20% zostało poddane recyklingowi, można zauważyć, że znajduje się w nich sporo surowca możliwego do odzyskania. Raport Światowego Forum Ekonomicznego z 2019 roku zdaje się to tylko potwierdzać. Według niego, w jednej tonie telefonów komórkowych jest 100 razy więcej złota niż w tonie rudy żelaza.

Takie działanie pozwoli Brytyjskiej Mennicy na możliwość produkowania większej liczby złotych monet bulionowych i złotych sztabek w ciągu roku.  Jedyną wątpliwość jak na razie budzi to, czy sposób odzyskiwanie surowca będzie bezpieczny dla środowiska.

Cena na kontrakty terminowe na złoto wzrosła

W ostatnim tygodniu kontrakty terminowe na złoto znowu zaliczyły wzrost. Aktualna cena waha się między 1783, a 1715 dolarów. Niewątpliwie sprzyja temu fakt, że wciąż panuje niepewność co do aktualnego poziomu inflacji. Wielu inwestorów obawia się, że jeszcze jej poziom wzrośnie, mimo że we wrześniu jej poziom podskoczył do 5,4%. Podniesienie stóp procentowych, to jak na razie tylko plany na przyszłość i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie się urzeczywistniły. Dalsze osłabianie się dolara amerykańskiego wpływa pozytywnie na cenę złota.

FlyingAtom Gold

FlyingAtom Gold posiada w swojej ofercie złote i srebrne sztabki oraz monety bulionowe renomowanych na całym świecie producentów.
Monety i sztabki tych producentów można bez problemu sprzedasz na całym świecie ze względu na ich międzynarodową renomę i rozpoznawalność.
Sprawdź ofertę na stronie FlyingAtom.Gold.

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz