Przed wyborami w USA. Złoto słabnie, dolar się umacnia

W czwartek rano cena złota spadła poniżej psychologicznego poziomu 1900 dolarów za uncję, natomiast dolar utrzymał swoją silną pozycję.

W czwartkowy poranek 15 października ceny złota spot spadły o 0,2% do 1897,47 dolarów za uncję. Z kolei indeks dolara od początku tygodnia wzrósł o 0,47% umacniając tę walutę. Szacuje się, że w najbliższych tygodniach ceny złota będą oscylowały w granicy 1880-1920 dolarów za uncję.

Ceny złota w USD w okresie od marca do października 2020 r.,

Niewątpliwie na ceny złota wpływ ma ograniczona aktywność wielu firm wydobywczych w kopalniach, co bezpośrednio przełożyło się na mniejsze wydobycie. Eksperci zwracają uwagę, że kurs kruszcu powinien się ustabilizować po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich w USA oraz zatwierdzeniu przez tamtejszy rząd pomocy fiskalnej dla podmiotów poszkodowanych w czasie pandemii. – Rynek złota wciąż czeka na wyjaśnienie, jaki pakiet stymulacyjny może być potrzebny w Stanach Zjednoczonych – powiedział Cameron Alexander, kierownik ds. badań metali szlachetnych w Refinitiv Metals Research. – Notowania złota wzrosną w momencie gdy pojawią się szczegóły dotyczące ewentualnego pakietu stymulacyjnego, ale może się to nie zdarzyć przez jakiś czas – wyjaśnił.

Złoto – spadki i wzrosty

Ceny złota, uważanego za zabezpieczenie przed inflacją i osłabieniem waluty, wzrosły w bieżącym roku o 25%, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy o ponad 14%. Jednocześnie należy zauważyć, że w ciągu ostatnich 30 dni złoto potaniało o 2,6%. W ostatnim czasie cena srebra spadła o 0,6% do poziomu 24,13 dolarów za uncję, platyna wzrosła o 0,3% do poziomu 859,51 dolarów, o 0,4% drożej płaci się też za pallad – 2353,52 dolarów za uncję.

Tymczasem istnieją niewielkie szanse, że program stymulacji fiskalnej zostanie zatwierdzony jeszcze przed wyborami prezydenckimi w USA. W Kongresie mamy bowiem do czynienia ze sporem co do wysokości kwoty, jaka powinna być w jego ramach rozdysponowana. Demokraci chcą, żeby pakiet zapewnił 2,2 mld dolarów rządowych środków, natomiast Republikanie proponują kwotę 1,8 mld dolarów.

Od Redakcji:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

DolarKoronawirusZłotozłoto koronawirus
Komentarze (0)
Dodaj komentarz