Coraz większe ryzyko Government Shutdown w US. Czy naprawdę jest się czego bać? Ciekawe wnioski z historii.

Media ostatnio powracają do tematu limitu zadłużenia. Część z nich straszy, że jeśli republikanie i demokraci nie dojdą do porozumienia to nastąpi tak zwany Government Shutdown. Czy inwestorzy mają się czego obawiać?

Na samym początku należy rozróżnić dwie kwestie: 

  • popyt na obligacje US,
  • polityczny spór w sprawie limitu zadłużenia. 

Obecnie nie widać przesłanek, aby na rynku brakowało chętnych na zakup obligacji Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że zaufanie do dolara jest wciąż silne i znajdują się chętni do zainwestowania w instrumenty dłużne US. Zatem na razie nie ma obaw o rolowanie zadłużenia jednego z centrów gospodarczych świata. To od woli polityków zależy, czy podniosą limit. Patrząc na historię gospodarczą US widać, że limit zadłużenia został podniesiony już ponad 70 razy. Nie jest to więc coś niespotykanego.

Problemem jest szopka medialna, którą uprawiają republikanie i demokraci. Żadna ze stron barykady nie chce na razie odpuścić. Powoduje to, że rośnie ryzyko, że 1 czerwca 2023 roku nastąpi Government Shutdown. 

Czym jest Government Shutdown?

Jest to sytuacja, w której następuje redukcja części wydatków przez rząd. Redukcja wynika z tego, że rząd stara się nie dopuścić do niewypłacalności US względem dłużników. Z tego powodu priorytet ma spłata odsetek oraz rolowanie obligacji. Redukcji ulegają wszystkie mniej ważne wydatki. Ograniczone są także wypłaty dla pracowników administracji publicznej. Część z pracowników będzie zobowiązanych do świadczenia pracy bez deklaracji kiedy wynagrodzenie zostanie zapewnione.

W poprzednich sytuacjach, jakie miały miejsce, na urlopy szły setki tysięcy pracowników zatrudnionych przez federalne instytucje. Przykładowo w 2013 roku było to około 800 000 pracowników. Podczas Government Shutdown nie działają muzea czy parki narodowe. Nie oznacza to, że wszystko jest zamknięte. Przykładowo wciąż działają sądy, prowadzone są śledztwa FBI, czy działa wojsko (ale bez najmniej kluczowych pracowników cywilnych zatrudnionych w wojsku). Najdłuższymi zamknięciami rządu w latach 1994 – 2023 były:

  • 1995/1996 – łącznie 26 dni
  • 2013 – łącznie 16 dni
  • 2018/2019 – łącznie 35 dni.

Czy Government Shutdown ma wpływ na giełdę?

Od 1994 roku miało miejsce kilka Governement Shutdown. Najdłuższe z nich trwało 35 dni. Nie jest to więc sytuacja, która nie występowała w historii Stanów Zjednoczonych. Na poniższym wykresie zaznaczono najdłuższe zamknięcia rządu w historii US po upadku ZSRR. Jak widać w każdym przypadku rynek po 12 miesiącach był wyżej niż w okolicach Government Shutdown.

Źródło: TradigView

Jak pokazuje historia, każdy kryzys był okazją do zakupów na długi termin. Ze wspomnianych trzech dużych zamknięć rządu tylko jedno można znaleźć bez trudu na wykresie. Był to przełom lat 2018 i 2019 i najdłuższy Government Shutdown w historii. Warto zauważyć, że spadki w tym przypadku zaczęły się przed ryzykiem zamknięcia rządu. Kiedy to już miało miejsce, rynek zaczął rosnąć. Oczywiście zachowanie giełdy w przeszłości nie jest gwarancją, że podobny schemat się powtórzy.

Uwaga na rating USA

Obecnie jednym z ryzyk jest to, że agencja Fitch podała do wiadomości, że zmieniła perspektywę długu US na negatywną (tj. negative watch). Zwiększa to ryzyko zmiany ratingu z AAA na AA+. Warto pamiętać, że w 2011 roku obniżka ratingu US przez agencję S&P spowodowała gwałtowną przecenę akcji. Optymiści powiedzą, że agencja Fitch lubi oceniać perspektywę ratingu US na negatywną. Zrobiła to już 3 razy w ciągu ostatnich 10 lat.

Nota

Informacje i dane zawarte w niniejszym materiale są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego. Bithub.pl nie udziela gwarancji dokładności, aktualności, oraz kompletności niniejszych informacji. Zaleca się przeprowadzenie we własnym zakresie niezależnego przeglądu informacji z niniejszego materiału. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem.

Może Cię zainteresować:

długGiełdaGospodarka USA
Komentarze (0)
Dodaj komentarz