Kolejny skandal związany z Tether USDT

Tether USDT to projekt od dawna budzący wiele kontrowersji. Podstawowym zarzutem jego przeciwników jest brak pokrycia wemitowanych tokenów przez waluty fiducjarne w stosunku 1:1. Chociaż firma temu zaprzecza i powołuje się na deklaracje innych podmiotów, które potwierdzają posiadanie przez nią odpowiednio wysokich rezerw, inwestorzy są ostrożni. Po dzisiejszym dniu będą zapewne jeszcze ostrożniejsi – Tether … Czytaj dalej Kolejny skandal związany z Tether USDT