Podkomisja ds. zasobów cyfrowych zbada kryptowaluty

Nowa podkomisja zapewni organom regulacyjnym wytyczne dotyczące walut cyfrowych i będzie promować technologię finansową.