Term: Waluta FIAT

« Powrót do słownika

Waluta emitowana przez banki centralne państw (np. PLN w Polsce, USD w Stanach Zjednoczonych), która jest podatna na inflację.

« Powrót do słownika