Venture Capital

1 153
« Powrót do słownika

Forma inwestowania w małe firmy we wczesnym stadium rozwoju, które są obarczone wysokim ryzykiem niepowodzenia inwestycji, prezentując przy tym wysoki potencjał wzrostowy.

« Powrót do słownika
Komentarze