Term: Trustless

« Powrót do słownika

Właściwość blockchain, w przypadku której żaden uczestnik nie musi ufać innemu uczestnikowi, aby transakcje były wykonywane zgodnie z przeznaczeniem.

« Powrót do słownika