Stopa zwrotu

792
« Powrót do słownika

Wskaźnik finansowy będący jednym z podstawowych stosowanych w branży inwestycyjnej. Określa on stopień zwrotu z inwestycji w procentach poprzez iloraz zysków generowanych przez aktywo i kosztów uzyskania inwestycji (zakupu). Stopa zwrotu może być ona także wyrażona w latach, które określają czas zwrócenia się pełnej kwoty inwestycji zrealizowany poprzez wygenerowane zyski. Stopy zwrotu są najczęściej określane w stosunku rocznym i wyrażane procentowo.

« Powrót do słownika
Komentarze