SHA256

1 119
« Powrót do słownika

Jedna z kryptograficznych funkcji skrótu, zaprojektowanych przez National Security Agency (NSA) i opublikowanych w 2001 roku przez National Institute of Standards and Technology (NIST) jako Federalny standard przetwarzania informacji rządu Stanów Zjednoczonych.

« Powrót do słownika
Komentarze