Sell Wall

« Powrót do słownika

Sytuacja, w której duże zlecenie z limitem zostało wystawione na sprzedaż w momencie, gdy kryptowaluta osiągnie określoną wartość. Zjawisko sell wall może być wykorzystywane do tworzenia określonego wrażenia na rynku, które ma zapobiegać wzrostowi wartości kryptowalut powyżej określonej wartości. Może to uniemożliwić wzrost wartości kryptowalut, ponieważ podaż będzie prawdopodobnie przewyższać popyt w momencie wykonania zlecenia.

« Powrót do słownika